سوالاتی از مردم پس از انتخابات ۹۶ و انتخاب حسن روحانی


در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد، حسن روحانی ظاهرا با 57 درصد (حدود 24 میلیون) آرا انتخاب شد، آیا تا پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری او، یعنی تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی:

•  حسن روحانی به وعده هایش عمل خواهد کرد؟

• آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، حصر رهبران جنبش سبز بر طرف خواهد شد؟

• آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، بساط فساد گسترده ای که سیستم همه جا را فرا گرفته و مانند موریانه به جان اقتصاد افتاده ریشه کن خواهد شد؟

• آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، می تواند به رکود گسترده ای که در کشور حاکم است پایان خواهد یافت؟

• آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، آیا می توان انتظار داشت که به اقتصاد سامان داده شود؟

• آیا تا پا یان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، آیا می توان انتظار داشت که ۷۰ هزار پروژه ناتمامی که در کشور وجود دارد که ارزش آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و برخی از آنها نظیر پروژه تهران شمال ۲۰ سال طول کشیده اند، و به گفته برخی مسئولی در کشور پروژه هایی وجود دارد که 41 سال است نیمه تمام مانده، به اتمام برسند؟

• تا پایان دوره، آیا دمکراسی در کشور بر قرار خواهد شد و احزاب و جمعیت ها و سندیکاهها که حدود سی سال است که در جمهوری اسلامی ممنوع و غیر قانونی هستند، آزاد خواهند شد؟ و کسی را بجرم عقیده زندانی نخواهند کرد؟

• تا پایان دوره، آیا مشکل بیکاری که بقول معاون رئیس جمهور وضعیت آن در کشور بسیار بد است و بطور رسمی ده درصد، ولی بصورت غیر رسمی بیش از سی درصد است و بیکاری جوانان که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است، بر طرف خواهد شد؟

• تا پایان دوره، آیا بساط کتک زدن، شلاق زدن و شکنجه کردن که هم اکنون بطور گسترده ای در کلانتری ها، آگاهی ها و زندانها وجود دارد، بر طرف خواهد شد؟

• ایران یکی از نرخ های بالای اعدام در جهان را دارد، هم اکنون سالیانه بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام می شوند، آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، آیا او قادر خواهد بود که آمار اعدام را کاهش دهد؟

• در کشور سالیانه ۲۵ میلیارد دلار قا چاق می شود، آیا حسن روحانی می تواند قاچاق را ریشه کن کند؟ اکثر این قاچاق ها از بیش از ۸۰ اسکله غیرمجاز که زیر نظر «برادران قاچاقچی» می باشد، انجام می شود، آیا او می تواند جلوی این قاچاق گسترده را بگیرد؟

• آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، می توانیم امیدوار باشیم، که حتی یک مدرسه کپری، آلونکی و چادری در کشور نخواهیم داشت و کلاس ها باز هم در طویله تشکیل نخواهد شد؟ آیا مانند الان نخواهد بود که تنها در یک استان ۱۲۰ مدرسه برق نداشته باشند و بسیاری از مدارس بخاری استاندارد نداشته باشند؟

• حقوق معلم ها هم اکنون حداقل یک سوم خط فقر است، آیا تا پایان ریاست جمهوری حسن روحانی حقوق آنها بالای خط فقر خواهد رفت؟

• حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان، یعنی یک پنجم خط فقر است، آیا تا پا یان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، می توان انتظار داشت که حقوق کارگران و فرهنگیان بازنشسته حداقل به خط فقر نزدیک شود؟

• آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، می توانیم امیدوار باشیم، که آمار طلاق که هم اکنون بسیار بالاست(22 دو نفر در هر ساعت) کاهش یابد؟

• آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، می توانیم امیدوار باشیم، که فقر گسترده ای که در کشور وجود دارد بر طرف شود؟

• در کشور هم اکنون هزاران نفر بخاطر عقاید و به جرم های سیاسی در کشور زندانی هستند و بطور کلی حدود ۱۷۰ هزار زندانی داریم و زندان ها بیش از سه برابر ظرفیت خود زندانی دارند، آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی می توان انتظار داشت که این آمار کاهش یابد؟

•  آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، به وضع نابسامان محیط زیست پایان دهد؟

•  آیا تا پایان دوره  ریاست جمهوری حسن روحانی، حسن روحانی به وعده هایش عمل خواهد کرد؟

• آیا تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، او پدیدهایی نظیر گورخوابی، کارتن خوابی و حاشینه نشینی گسترده که در کشور وجود دارد را پایان خواهد داد؟

• آیا فکر نمی کنید که روحانی مردم را فریب داده است؟

افزودن نظر جدید