تسلیت بمناسبت درگذشت طاهر احمدزاده

با کمال تاسف آقای طاهر احمدزاده که از اولین روزهای تشکیل جبهه ملی ایران عضویت آن را به عهده داشت و بعدها به نهضت آزادی که توسط مرحوم مهندس بازرگان پایه گذاری شده بود پیوست، در دوران انقلاب اولین استاندار خراسان شد، پس از آن از جمله منتقدین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی بود و بارها به خاطر انتقادهای خود زندانی گردید، پس از تحمل یک بیماری طولانی چشم از جهان فروبست. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور این ضایعه را به خانواده محترم و دوستان ایشان تسلیت میگوید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

12 آذرماه 1396 برابر 3 دسامبر 2017

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

افزودن نظر جدید