پاریس - در گرامی داشت یاد طاهر احمدزاده گرد هم می آییم

زمان :یکشنبە ٢٦ آذر ٩٦

(١٧ دسامبر ٢٠١٧)

ساعت:١٧ الی ١٩

آدرس:Espace Mwncassin

75015 paris

افزودن نظر جدید