انتقال ۳۰ دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد به دادگاه انقلاب در روزهای آتی

به گفته مسئولان پليس امنيت شهر مشهد ۳۰ دانشجوی زندانی دانشگاه آزاد مشهد در روزهای آتی به دادگاه انقلاب منتقل خواهند شد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير پس از حمله خونين ۹ و۱۰ دی ماه نيروهای لباس شخصی و اوباش حامی دولت کودتا موسوم به انصار به دانشگاه آزاد مشهد که منجر به زخمی شدن دهها دانشجو و بازداشت بيش از ۲۱۰ تن از دانشجويان معترض اين دانشگاه شد، بيش از ۱۸۰ دانشجو به تدريج با اخذ تعهد آزاد شدند.

اين گزارش حاکيست ۳۰ دانشجوی فعال اين دانشگاه که عمدتا از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه می باشند بعد از گذشت ۶ روز کماکان در بازداشت به سر می برند و در مراجعه خانواده های ايشان به کلانتری پليس امنيت محل نگه داری به آنها گفته شده است که در روزهای دوشنبه يا سه شنبه ۱۴ و۱۵ ديماه اين ۳۰ دانشجوی باقيمانده برای محاکمه به دادگاه انقلاب فرستاده می شوند.

گفته می شود در ميان بازداشت شدگان فرشاد عزيزی مسئول ستاد ۸۸ دانشگاه آزاد که در اتفاقات بعد از انتخابات نيز ۱۰ روز در بازداشت بوده و همچنين عادل طائی نيا دبير سياسی سابق انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سياسی، ايمان ابراهيمی و عارف ناظر مقدم از اعضای انجمن اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد نيز وجود دارند.

بنابر گزارش ها هم اکنون از وضعيت ۱۰ دانشجو دانشگاه سجاد مشهد که در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه در داخل دانشگاه توسط نيروهای امنيتی و انتظامی بازداشت شده اند و چهار دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد که از دوهفته پيش در بازداشت به سر ميبرند، هيچ اطلاعی در دست نيست.

گفتنی است از وضعيت ۸ دانشجوی زخمی دانشگاه آزاد مشهد در حمله خونين کودتاچيان در روز چهارشنبه به اين دانشگاه که توسط نيروهای امنيتی از داخل دانشگاه ربوده و به بيمارستانی نامشخص انتقال يافتند، نيز هيچ اطلاعی در دست نيست.

بی اطلاعی کامل از دو تن از اين دانشجويان که از يکی از ناحيه گردن چاقو خورده و ديگری از ناحيه سر مضروب شده بودند و در حالت بيهوشی و خونريزی شديد به بيرون از دانشگاه کشيده شدند، موجب نگرانی شديد دانشجويان دانشگاه مشهد شده است.

افزودن نظر جدید