پیام مشترک به مراسم بزرگداشت طاهر احمدزاده

پیام مشترک به مراسم بزرگداشت طاهر احمدزاده

طاهر احمد زاده یکی از مبارزان پر سابقه جنبش ملی و از یاران و دوستداران دکتر محمد مصدق پس از سالها مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد، و از مخالفان سرسخت ارتجاع با زندگی وداع کرد و پس از سپری کردن عمری دراز و پربار، با سربلندی، ما را در سن نود و شش سالگی وانهاد و رفت.

طاهر احمدزاده انسان شریفی بود که در جریان مبارزه علیه استبداد، سه فرزند دلاورش را از دست داد اما تا واپسین لحظات حیات، به آرمان های خود وفادار ماند. دو فرزندش: مسعود احمدزاده ـ  یکی از بنیانگزاران فداییان خلق ـ و مجید احمدزاده -از کادرهای نخستین این جنبش- در دوران شاه، و سومین فرزندش مجتبی، در حکومت جمهوری اسلامی، به جوخه مرگ سپرده شدند. او سالها درزندان شاه و جمهوری اسلامی زندانی شد و دخترش مستوره نیز در حکومت شاه، همزمان با دو برادر خود، مسعود و مجید، دستگیر و تا انقلاب در زندان نگهداری شد.

طاهر احمد زاده پس از انقلاب دوران کوتاهی استاندار خراسان شد. از آنجا که نگاه او به شیوه حکومت داری با استبداد حاکم و در راس آنها با روح اله خمینی کاملا متفاوت بود، حکومتیان او را به جرم ایستادگی در برابر ارتجاع و همراهی با مردم، راهی زندان نمودند. در زندان به شکل غیر انسانی و وحشیانه ای زیر فشار قرار گرفت تا به تسلیم کشانده شود. اما او همچنان به آزادی و عدالت و به آرمان خود و مردم کشورش، پایبند باقی ماند.

طاهر احمدزاده انسان آزاده ای بود که احترام همه گرایش های سیاسی را جلب نموده بود و عموم گرایشات سیاسی او را به خود نزدیک می دانستند. او مسلمان آزاده و نیکخواهی بود که مناسباتش را نه از منشور مذهب و اعتقادات ایدئولوژیک، که بر اساس پایبندی انسانها به عدالت و احترام آنها به آزادی، تنظیم می نمود.

ما سه جریان چپ ضمن تسلیت به خانواده، دوستان و یاران طاهر احمدزاده، به برگزار کنندگان این مراسم درود میفرستیم و بر این باوریم که نام این مرد آزاده در حافظه تاریخ مبارزات مردم ایران همیشه باقی خواهد ماند و به عنوان نمادی از ایستادگی، انگیزه تداوم مبارزه برای رهروان راه آزادی و برابری خواهد شد.

کنشگران چپ- فرانسه

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)- فرانسه

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-طرفدارن وحدت چپ – فرانسه

یکشنبه 26 آذر 1396 برابر 17 دسامبر 2017

 

افزودن نظر جدید