پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی

با بیش از هزار و صد میلیارد دلار درآمد نفتی در تاریخ سی ونه ساله جمهوری اسلامی چه کردید؟


در آمد ایران از فروش نفت
:
____________________________
140 
میلیارد دلار - درآمد کل کشور تا سال 1357 

445 
میلیارد دلار - درآمد از سال 57 تا 84

578 
میلیارد دلار - درآمد از سال 84 تا 91

191 
میلیارد دلار - درآمد از سال 92 تا 95
____________________________
1354 
میلیارد دلار – درآمد کل کشور از فروش نفت در تاریخ 108 ساله نفت از زمان دارسی

1114 
میلیارد دلار – درآمد کل کشور از فروش نفت در تاریخ سی و نه ساله جمهوری اسلامی

بهرحال بنظر می رسد عمده درآمد نفتی تاریخ 39 ساله جمهوری اسلامی اختلاس و دزدی شده است!

افزودن نظر جدید