مراسم خاکسپاری و یادبود عزیز از دست رفته مان

زنده یادفاطمه جریری

به اطلاع می رسانیم که مراسم خاکسپاری و مجلس بزرگداشت و یادبود عزیز ازدست رفته مان "فاطمه جریری" روزجمعه پنجم ژانویه 2018برگزار میشود .

خانواده، دوستان ونزدیکان

 

 خاکسپاری، ساعت 9 صبح روز جمعه 5 ژانویه

    Friedhof in den Kisselnمکان:  
Pionier Strasse 82 
13589 Berlin

مجلس یادبود ، بلافاصله بعداز پایان مراسم خاکسپاری

مکان: سالن نوستالژی 
Nostalgie 
Askanierring 93a / Ecke Streit Str. 
13585 Berlin 

افزودن نظر جدید