توبه ها را بشکنید، آمد بهاران!

بعد از انتشار بیانیه مهندس موسوی و انتشار نامه محسن رضائی به خامنه ای، 162 تن از پزشکان، اساتید، دوستان  و برادران سابق آقای محسن رضائی، عقلشان را روی هم ریخته و  روز چهارشنبه نامه ای خطاب به آقای رضائی انتشار دادند.

بنظر می رسد مدافعان خشونت در برابر نامه و پیشنهادات مسالمت جویانه اخیر مهندس موسوی  بشدت در مانده و کم آورده اند، و بخاطر همین به هر دری می زنند تا پرچم خشونت را برافراشته نگه دارند. غافل از اینکه مرگ خواهی و خشونت هیچ جای امنی برای طرفدران ولایت مطلقه فقیه نیست.

یکی از این اقدامات، نامه ظاهرا 162 تن از پزشکان، اساتید، دوستان و برادران سابق محسن رضائی به  ایشان است.

آنان خطاب به محسن رضائی گفته اند:

1ـ رسیدن به وحدت درصورتی ممکن است که سران «جنبش مردمی و سبز» توبه کنند.

2ـ شما خودرا سرباز … قلمداد می کنید، سرباز مقلد باید پیرو رهبر و قائد باشد، نه اینکه جلوتر حرکت کند. شما را چه شده است؟

3ـ «آیا بهتر نبود بر اساس منطق عقل و شرع بجای درخواست از رهبری، سران «جنبش مردمی و سبز» را به پیروی از عقلانیت و قانون فرا می خواندید؟

4- کدام سرباز را سراغ دارید که این چنین جسورانه با فرمانده خود مکاتبه کند، و متن آنرا در رسانههای عمومی به اطلاع عمومی برساند؟

162 تن در خاتمه نامه نوشته اند: "آقای محسن رضائی، برادر و دوست سابق، هنوز راه بازگشت به سوی حق، اهداف و منویات حضرت امام راحل عظیم الشان و مقام عظمای ولایت باز است، تا دیر نشده جبران منافات کنید!»  

 

این 162 تن که ظاهرا بخش عمده اشان دکتر، مهندس و دوست و برادر سابق آقای محسن رضائی هستند، از کدام  منطق عقل و عقلانیت، برادری و دوستی سخن می گویند؟!

چیزی که بر نامه این پزشکان و اساتیدحاکم است، وادار کردن سران جنبش و محسن رضائی به توبه، وداع با جسارت در برابر رهبر، تقلید کورکورانه از رهبر و جلوتر از او حرکت نکردن است.

این اساتید که حتی «جسارات سوال کردن»  از خود و  «شجاعت زیر سوال بردن» اقدامات از ما بهتران را ندارند، به دانشجویان و شاگردان خود کدام عقلانیت و اخلاق را درس می دهند؟ چشم و گوش بستن بر واقعیات و حقایق و اطاعت کورکورانه و زبونی و ترس دربرابر از مابهتران؟ اینان دوست و برادر سابق خودرا بجرم تقاضای ناقابل از رهبر و انتشار آن، به توبه فرا می خوانند. گیریم که محسن رضائی «دیر نشده»  بازگردد و «جبران منافات کند» با میلیونها شهروند شجاع که با افکار و اعمال خود رهبر را و ولایت فقیه را زیر سوال برده اند چه می خواهید بکنید؟ 

 آقایان پزشکان و اساتید و دوستان و برادران سابق آقای محسن رضائی، مردم ایران نه تنها از راه آزادی و عدالت بازنمی گردند بلکه با صدای بلند می خوانند:

توبه ها را بشکنید، آمد بهاران!

صلاح جامعه و مردم وشما در این است که به راه مردم بیائید و به بهاران بپیوندید.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید