گزارشی از تظاهرات اعتراضی ایرانیان مقیم پاریس

در پی جنبش اعتراضی مردم ایران که طی چند روز در دهها شهر کشورمان برگزار گردید و مقابله خشن و سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی، هموطنان مان در بسیاری از کشورهای اروپا و آمریکا به پشتیبانی از این جنبش مردمی، گردهمائی هائی برپا نمودند. در میدان مرکزی شهر پاریس-شاتله-  نیز هنرمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی کشورمان در روز شنبه 16 دیماه 1396 برابر 6 ژانویه 2018 در حمایت از این خیزش مردمی و علیه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی یک گردهمائی داشتند که باشرکت بیش از 300 تن از هموطنان مابرگزارگردید. این گردهمائی اعتراضی به دعوت سه تشکل: هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم فرانسه، هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران- پاریس و کمیته پشتیبانی از خیزش مردم ایران- پاریس انجام گرفته بود. برای نخستین بار در سال های اخیر جریان های سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری و نیز فعالین سیاسی، که از افق های فکری متفاوتی برخوردارند، موفق شدند یک حرکت سیاسی مشترک، در کنار یکدیگر را سازماندهی کرده و اشتراکاتشان را علیه بیداد و بی عدالتی و تبعیض و برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و جمهوری فریاد نمایند.

 ابتدا هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم پاریس که دعوت به گردهمائی اعتراضی کرده بودند درپی درخواست هماهنگی ایرانیان، با یکدیگر بدین توافق رسیدند که به جای فراخوان های جداگانه، هماهنگی ایرانیان با پشتیبانی از حرکت هنرمندان و فرهنگیان حول شعارهای مشترک، در کنار هم قرار گیرند. سپس پیش از شروع برنامه، این دو تشکل در گفتگوئی با تشکل سوم، یعنی کمیته پشتیبانی از خیزش مردم ایران، که همزمان در همان محل دعوت به گردهمائی اعتراضی نموده بودند، توافق نمودند برنامه را مشترک و در کنار هم برگزار نمایند. شعارهای این مراسم تقریبا همان شعارهائی بود که مردم جان به لب رسیده کشورمان در داخل سر داده و می دهند، علیه حکومت جمهوری اسلامی: مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور،استقلال-آزادی-جمهوری ایرانی،اصلاح طلب-اصول گرا-دیگه تمومه ماجرا، و در دفاع از خواسته های مردم برای آزادی و عدالت و با تاکید بر تداوم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیانی که در جریان حرکات اعتراضی به بند کشیده شده اند.

 

در این گردهمآئی تقریبا عموم گرایشات مختلف درمحدوده وقت موجود پیام های خود را قرائت کردند. شرکت کنندگان در گردهمائی بسیار متنوع و از گرایشات مختلف سیاسی بودند. از هموطنانی که کمتر در چنین مراسمی مشارکت داشته اند تا فعالان سیاسی و فرهنگی وحقوق بشری و مدنی در پاریس، که نیروی ثابت مبارزه علیه جمهوری اسلامی طی سالهای متمادی بوده اند، در مراسم حضور داشتند.

همکاری دموکراتیک میان این سه جریان تجربه نوینی در شهر پاریس بود که امکان نزدیکی میان جریانات مختلفی که درکادر جمهوری خواهی قراردارند را میسر کرد. بدین ترتیب نقش مبارزات مشترک مردم وخیزش پرمخاطره جنبش در داخل کشور، علیه رژیم جمهوری اسلامی، جایگاه خاصی در غلبه بر جدائی ها داشت. و این امید را در دل ها زنده نمود که با گفتگو و تبادل نظر شاید بتوان بر برخی کمبودها و نارسائی ها، که در این حرکت نیز بروز کرده و به چشم می خورد،  غلبه کرده و در حرکات بعدی با صفوف فشرده تر علیه بیداد و برای داد همکاری مشترک نمود.

در این گرد همائی اعتراضی پیام همبستگی نیروهای شرکت کننده با مبارزات مردم ایران در محل توزیع و باتوجه به کمی وقت تعدادی از آنان در تریبون به اطلاع شرکت کنندگان رسید. هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران- پاریس نیز پیام خود را به اطلاع رساند. در این پیام از جمله چنین تاکید شده است:

"...خیزش 96 یک جنبش  اصیل مردمی، مدنی و مسالمت آمیز است. کیست که نداند منتسب کردن ان به صهیونیسم ، امپریالیسم و عوامل خارجی فقط باین منظور است که رژیم بتواند با این اتهامات نخ نما انرا سرکوب و منکوب کند. منشاء خشونت های اخیر، رژیم ارنجاعی حاکم است. سردمداران رژیم از یکسو حرف از حق اعتراض و حق مردم در برگزاری تظاهرات مسالمت امیز میزنند و از سوی دیگر در عمل دهان ها را بسته ، قلم ها را شکسته و هر تجمع اعتراضی را ابتدا با اعزام چماق بدستان بسیجی و نیروهای امنیتی و انتظامی و اگر افاقه نکرد با شلیک بسوی معترضان ، در نطفه خفه می کنند. در برابر این خشونت ها ایستادگی و دفاع از خود ، حق طبیعی مردم برای تداوم و پیگیری مطالبات شان است...

... این جنبش پرده تزویر و دوروئی اصلاح طبان را کنار زد و چهره واقعی انان که شریک دزد و رفیق قافله اند را در برابر همگان به نمایش گذاشت. با این جنبش ، بازی بد و بدتر در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افشا شد.

...خیزش جاری در شهرهای ایران و شعارهای مطرح شده در ان  نشان میدهد که مردم آگاهند که برای خروج کشور از بحران های اقتصادی اجتماعی ، زیست محیطی و سیاسی موجود هیچ امیدی نه به اصلاح طلبان و نه بطریق اولی به اصولگرایان نیست. راه چاره ای جز عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری لائیک ، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و عدالت اجتماعی وجود ندارد.

کم هزینه ترین و دموکراتیک ترین راه، انجام یک رفراندوم بر سر آری یا نه به جمهوری اسلامی است که امروزه در شعار« رفراندوم ، رفراندوم این است شعار مردم»  انعکاس یافته است. .......

هم میهنان عزیز! جنبش دموکراتیک مردم ما در شرایط خطیری قرار گرفته است . همبستگی ایرانیان مقیم خارج کشوربا داخل و پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم در این شرایط بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است  ما باید با تمام توش و توان خود از هیچ کوششی برای جلب افکار عمومی جهانیان در حمایت از مبارزات مردم ایران دریغ نورزیم . پژواک فریاد مردم  رنجدیده مان باشیم.صدای مردم بی لبخند. صدای بی صدایان باشیم."

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی ازمردم ایران – پاریس

یکشنبه 7 ژانویه 2018  - 17 دی 1396

افزودن نظر جدید