وضعيت سياسی ایران و منطقه و سیاست های ائتلافی

اطلاعیه برگزاری سمينار در اسلُو پيرامون:

 

وضعيت سياسی ایران و منطقه و سیاست های ائتلافی

با حضور:

پرويز نويدی -  سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

 بهروز خليق- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 احمد مرتضایی - حزب کومله کردستان ايران

 فریدون کرمی - حزب دموکرات کردستان ايران

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴ ژانويه ۲۰۱۸ از ساعت 14 تا 18

محل برگزاری: رستوران ایرانی Oishi در اسلو

آدرس: Trondheimsveien 139, 0570 Oslo  

(مقابل مدرسهRosenhoff )

 

برگزار کنندگان:

کنشگران چپ (نروژ)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) (نروژ)

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ (نروژ)

 

افزودن نظر جدید