از كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كنيم

پس از ماه ها تلاش برای گرفتن حقوق عقب‌مانده، امروز حدود 40 تن از کارگران نیشکر هفت تپه با خشونت بسیار بازداشت شدند.

ماه‌ها است كه كارگران نيشكر هفت تپه درگير با كارفرماياني هستند كه حق و حقوق آنان را نمي‌دهند؛ كارفرماياني كه زمين هاي حاصل خيز هفت تپه را با روابط خصوصي با دولتيان به مبلغي ناچيز خريده اند و بيشتر در روياي فروش زمين هاي حاصل خيز آن و یا ایجاد منطقه آزاد تجاری در آن هستند تا مانند ديگر غارتگران اموال مردم بهای زمین ها و سود حاصل را به دلار تبديل كرده و از كشور خارج کنند تا براي خود و نسل هاي آينده شان از خون وگوشت و پوست كارگران آينده اي بسازند .

این سرمايه داران رانت خوار حكومتي نه تنها مورد پیگرد قرار نمی گیرند بلکه از حمايت کامل نيروهاي نظامي و انتظامي سركوبگر برخوردارند.  اين دستگيري‌ها و اين حمايت آشكار از دزدان وغارتگران لكه ننگي بر دامان حكومتگران است.

بر تمامي آزادي خواهان است كه با تمام وجود از اين كارگران حمايت كرده و با راه اندازي تجمعات حمايتي از اين كارگران به ياري آنان بشتابند.

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

15بهمن 1396

بخش: 

افزودن نظر جدید