سمینار در اُسلُو پیرامون وضعیت سیاسی ایران و منطقه و سیاست‌های ائتلافی

برگزار کنندگان: کنشگران چپ (نروژ)، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) (نروژ)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ (نروژ)

بخش اول: معرفی برنامه

بخش دوم: سخنرانی احمد مرتضایی از حزب کومله کردستان ایران

بخش سوم: سخنرانی منصور عزیزی از حزب دمکرات کردستان ایران

بخش چهارم: سخنرانی پرویز نویدی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفدار وحدت چپ

 بخش پنجم: سخنرانی بهروز خلیق از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بخش ششم: پرسش و پاسخ علی فکری با سخنرانان

بخش هفتم: پرسش باشندگان نشست

ببخش هشتم: پاسخ سخنرانان به پرسش‌های باشندگان نشست

افزودن نظر جدید