اطلاعیه برگزاری کنگره مشترک

هم میهنان گرامی،

رفقا و دوستان ارجمند!

 

به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم که بعد از سال ها، کار و تلاش سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، برای غلبه بر پراکندگی در صفوف نیروهای چپ و بنیان‌گذاری تشکلی واحد، سرانجام به ثمر می‌نشیند. کنگره مشترک ما برای ایجاد تشکلی نوبنیاد به مدت سه روز از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد. در این کنگره اعضای سه جریان همراه با علاقمندان و دوستداران وحدت این بخش از جنبش چپ ایران، تشکل نوینی را بنیان خواهند گذاشت.

ما گزارش تدارک کنگره را به اطلاع شما رسانده‌ایم. در این مدت با تشکیل گروه‌های کار، راه اندازی سایت «به پیش» کوشیده‌ایم امکان تصمیم‌گیری کنگره را حول موضوعات در دستور کار آن فراهم نمائیم.

موضوعات پیش‌نهادی برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره عبارت‌اند از:

 

  • سند منشور
  • سند سیاسی
  • اساسنامه
  • نام تشکل نوبنیاد
  • انتخاب ارگان‌های مسئول تشکل نوبنیاد

 

اسنادی که به کنگره ارائه می‌شوند، در سایت «به‌پیش» منتشر خواهند شد. مباحث حول موضوعات در دستور کنگره و گفت‌وگو با صاحب‌نظران و علاقمندان به وحدت چپ ماه‌هاست که در سایت «به‌پیش» جریان دارد.

هدف ما تشکيل جریان چپ برنامه‌محور، سیاست‌ورز و تأثیرگذار در کشور است. روشن است که تحقق این امر با ياری و همکاری نيروها و صاحب‌نظران چپ در داخل و خارج از کشور امکان پذير است.

کنگره مشترک ما بعد از خیزش اعتراضی مردم که خواهان تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، برگزار می‌شود. شعارهای مردم علیه رژيم جمهوری اسلامی و برای کار، نان و آزادی، در سراسر کشور طنین‌انداز شده است. همین واقعیت نیز ضرورت حضور توانمند نیروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از همیشه نشان داده و متحد شدن صفوف چپ را به یک امر حیاتی تبدیل کرده است.

امکان حضور دیگر فعالان چپ علاقه مند به روند ایجاد تشکل نوبنیاد و شرکت در کنگره به عنوان عضو وجود دارد. هیات برگزاری کنگره مشترک، اعضای سه جریان و دیگر فعالان راه آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، صلح و سوسياليسم را به بیشترین مشارکت در برگزاری کنگره مشترک فرامی‌خواند و امیدوار است پی‌ریزی موفقیت‌آمیز سازمان واحد، موجب تقویت نقش نیروهای چپ در سپهر سیاسی کشورمان باشد.

 

پیش به سوی ایجاد تشکلی تاثیر گذار، برنامه‌محور و سیاست‌ورز!

پرتوان باد جنبش اعتراضی مردم علیه استبداد و برای کار، نان و آزادی!

 

 

هیات برگزاری کنگره مشترک

۲۲ بهمن۱۳۹۶ - ۱۱ فوریه ۲۰۱۸

آدرس تماس:

kongere.moshtarek@gmail.com

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

برگزاری کنگره مشترک خبر مسرت بخش و نیکوئی است. اما اعلام زودرس برگزاری کنگره می تواند محل بحث است. زودرس بودن یعنی حدود 60 روز پیشتر می تواند فرصتی برای اندیشیدن فراهم کند و هم می تواند باعث فراموشی یا کندی اندیشیدن شود. اما امیدوارم نتیجه کنگره در راستایی باشد که سریعا برای غلبه بر پراکندگی در صفوف نیروهای چپ به ثمر بنشیند و زمینه بنیان‌گذاری تشکلی واحد را به سرانجام برساند. طبعا قبل از اقدام حرف مرتبط با آن عنوان می شود. مثلا جهت اقدام به بنیانگذاری تشکلی واحد را با این موضوع پیوند می زند که " هدف ما تشکيل جریان چپ برنامه‌محور، سیاست‌ورز و تأثیرگذار در کشور است." گمان نمی کنید که صفات تشکل واحد بقرار برنامه محور، سیاست ورز مفاهیم کلی است که پیش زمینه دارد و از همه مهمتر تشکل واحد قرار است تاثیرگذار در کشور باشد. گستره این تاثیرگذاری مشخص نیست. قطعا باید مکانیسم برخورد با پوزسیون و مردم را مشخص نماید و دسترسی به وجوه استراتژی یعنی پورزسیون و مردم ریل گذاری شود. موضوع دیگر دومینو تشکل واحد که بایستی روشن شود این است که تحقق انرا با ياری و همکاری نيروها و صاحب‌نظران چپ در داخل و خارج از کشور امکان پذير می دانید. آیا چنددرصد صاحب نظران داخل شما را یاری خواند کرد. ضمنا منظور از صاحب نظران حتما افراد شناخته شده نیست. در این رابطه شما برای هواداران سازمان در داخل کشور چه مسئولیتی تعریف کرده اید هوادارانی که بدون حضور آنها صاحب نظران، خصیصه سیاست ورز و تاثیرگذاری شان بیرنگ است.