نامه به احزاب و نهادهای بین المللی در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

                       Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority)

 

Ref.nr 175                                                                                February 16, 2018 

خانم ها و آقایان محترم، 

درهفته های اخیرچند تن ازجوانان ایرانی که در جریان اعتراضات گسترده علیه وضعیت فاجعه بار اقتصادی وسیاسی در ایران دستگیرشدند، در زندان جان باختند.

مقامات ایرانی ادعا کرده اند که این زندانیان خودکشی نموده اند. خانواده های این جان باختگان اجازه کالبد شکافی مستقل نیافتند.

در تازه ترین مورد، آقای دکترکاووس سید امامی جامعه شناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که در ماه ژانویه ۲۰۱۸، همراه تعدادی دیگرازفعالان محط زیست توسط  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده بود، پس از دوهفته در زندان جان باخت.

مقامات قضائی جمهوری اسلامی ادعا می کنند که آقای دکتر امامی در زندان خودکشی نموده است.

علی رغم اعتراض خانواده و هم چنین خواست سازمان عفو بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر برای تحقیق مستقل درمورد علت مرگ دکتر امامی واز جمله کالبد شکافی مستقل،  پیکر او با عجله به خاک سپرده شد.

واقعیت آنست که در جمهوری اسلامی سابقه طولانی اعتراف گیری زیر شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان وجود دارد. 

شهروندان ایران ازهمه وجدان های بیدار، از شما، انتظار دارند که صدای اعتراض خود را به نقض فاحش حقوق بشردرایران بلند کنید تا از مرگ انسانهای بی گناه جلوگیری شود.

از مقامات مسئول حکومت ایران بخواهید امکان تحقیق مستقل توسط سازمان عفو بین الملل درمورد مرگ دکتر کاووس سید امامی را فراهم نمایند.

با احترام،

دکتر حسن زهتاب

مسئول روابط بین الملل

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۶ فوریه ۲۰۱۸

 

 

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

 

                       Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority

                                                                             

 

Ref.nr 175                                                                                February 16, 2018 

Dear Sirs and Madams,

Recently, within a few weeks, several young Iranians, who had been arrested during the mass protests against the disastrous economic and political situation in Iran, died in the prisons of the Islamic Republic of Iran. Iranian officials have claimed that these prisoners committed suicide.

The relatives of these prisoners were not allowed to order any independent autopsy of the bodies of the dead prisoners.

In the last recent case, Dr. Kavous Seyyed-Emami, a sociologist, university professor and activist for the protection of the environment, who had been, together with some other environment activists, arrested by the intelligence department of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in January, died after being in prison for two weeks.

The Iranian judiciary system claims that Mr. Seyyed-Emami has committed suicide, too. Inspite of the protests by his family and amidst demands by Amnesty International and other defenders of human rights for an independent investigation about the death of Mr. Seyyed-Emami, including an autopsy by independent experts, the remains of Mr. Seyyed-Emami were buried in haste.

It is a matter of fact that the Islamic Republic of Iran has a record of so-called confessions forced by brutal torture and rape, that have often lead to the death of prisoners. Iranian citizens expect that all conscientious people, that you raise your voice against the blatant violations against human rights in Iran and do anything they can do to prevent the death of innocent human beings.

Please urge the Iranian officials in order that they allow an independent investigation of the death of Dr. Kavous Seyyed-Emami by Amnesty International.

Sincerely Yours

Dr. Hassan Zehtab  

International Relations Representative 

Organisation of Iranian People's Fadaian (Manjority)

 

  

افزودن نظر جدید