فراخوان اتحاد بازنشستگان برای تجمع دوم اسفند در مقابل مجلس و برخورد خانە کارگر

وضعیت و سرنوشت بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد، لشکری، درمانی، شهرداری ها، بانک ها و غیرو در یک وضعیت سخت و طاقت فرسای اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و اکثریت قریب باتفاق آنها حقوق زیر خط فقر دریافت کرده و از درمان مکفی بی بهره اند. صندوق های بازنشستگی مختلف بعنوان یک سوژه مورد طمع و دستبرد و اختلاس بخش هایی از قدرت حاکم قرار گرفته است. بطوریکه وضعیت بازنشستگان به یک اَبَر بحران در کشور تبدیل شده است و راهکاری دولت در مقابل آنها در پیش گرفته کاهش هر چه بیشتر سطح حقوق آنها با توجه به تورم، تحمیل هر چه بیشتر فقر عمومی، کاهش سطح درمان و بیرون کشیدن آخرین اندوختۀ آنان از طریق تورم، افزایش قیمت ارز، گرانی کالای دولتی، چپاول منابع و خالی کردن پشتوانه بانک ها و ورشکستگی بانک ها است. از اینجهت بازنشستگان با پشتوانۀ تجربیات و شناخت تاریخی از وضعیت طبقات و سوء استفاده قدرت های حاکم از دسترنج و اندوختۀ خود اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی و طرح مطالبات خود پرداخته اند. بازنشستگان به درستی و وضوح برای افزایش سطح دستمزد و درمان، راهکار را در اتحاد همۀ اقشار بازنشسته در کشور دیده و در این جهت گام های اساسی  برداشتند. 17  آذر روزی فراموش نشدنی در تجمعات پرشکوه اتحاد بازنشستگان در مقابل مجلس شورا بود و مهر طبقاتی و مطالباتی خود را در تاریخ مبارزات به ثبت رساند. گزارشات مفصل آن در مطبوعات و محافل و فضای مجازی منتشر شد. تنظیم و ارسال نامۀ بیش از 30 نمایندۀ مجلس در آن روز به رئیس جمهور و تأکید بر در نظر گفتن سطح معیشت بازنشستگان از نتایج آن بود. دولتیان هر چند تغییراتی در بودجه پذیرفتند اما این میزان بهیچ وجه سیر صعودی سطح زندگی و بخصوص افزایش قیمت ارز در دی و بخصوص بهمن ماه را پوشش نمی داد. افزایش قیمت ها، افزایش حقوق سال 97 را از قبل بلعید و از جیب بازنشستگان به جیب قدرت مداران واریز شد.  لذا برگزاری دومین گردهمایی و تجمع در روز 8 بهمن اعلام گردید. اما وضعیت جوّی و ریزش برف سنگین مانع از برگزاری این تجمع اعتراضی شد و تنها عدۀ اندکی از بازنشستگان خود را به خیابان مقابل مجلس رساندند.

بجهت عدم اقدام جدّی و توجه دولت و قدرتمداران مقرر گردید که تجمعی در 2 اسفند در مقابل مجلس برگزار شود. همانطور که ذکر شد اتحاد و بهم پیوستگی و تجمیع آگاهی های بخش های مختلف است که می تواند از نظر کمّی و کیفی مطالبات خود را به بهترین و اثر گذار ترین نحوی مطرح کنند.

در مقابل این قدرت، نیروها و تشکل های وابسته و نفوذی حاکمیت در این راستا بیکار ننشسته، تا با حضور در گروه ها و کانال ها به طرح مطالب انحرافی و ایجاد اختلافات شخصی و سلیقه ای بپردازند. همچنین تشکل ها و لابی های حکومتی نیز هر کدام در حوزۀ خود یعنی مطبوعات و تبلیغات دست به فعالیت زدند. در این راستا خانۀ کارگر که طی 39 سال برای سرکوب و حذف و جایگزینی تشکل های واقعی و مستقل کارگران تشکیل و با برنامۀ جناح اصلی قدرت ( جناح مصلحت اندیش آقای رفسنجانی، اعتدالیون حکومتی ) تشکیل شده بود و نماد آن آقای علی رضا محجوب نمایندۀ دائمی مجلس – بعنوان نمایندۀ دروغین- کارگران مادام العمر حضور دارد. خانۀ کارگر توانست با حمایت دیگر بخش های حاکمیت تمامی تشکل های کارگری را سرکوب و از صحنۀ اجتماعی کشور حذف کند. اشغال محلی که هم اکنون نیز « خانۀ کارگر» است، مکانی برای تشکل های مستقل بود که با زور و ضرب خانۀ کارگر و پلیس و نیروهای امنیتی از دست تشکل های مستقل خارج شد. همچنین با شکل گیری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، خانۀ کارگر بهمراه اعوان و انصار به مسئولین و اعضای سندیکا یورش سنگینی برد و به ضرب و جرح اعضای سندیکا با چوب و چماق پرداخت.

هم اکنون نیز خانۀ کارگر همزمان با اعلام برگزاری تجمع اعتراضی توسط "اتحاد بازنشستگان" در روز 2 اسفند خانۀ کارگر نیز برای کم رنگ و بی اثر کردن این تجمع مستقل در همین روز تجمعی در مقابل مجلس شورای نگهبان اعلام نموده، تا مانع پیوستن کارگران به صف اتحاد بازنشستگان شود، غافل از آنکه هر کارگر آگاهی حقایق و نمایشی و صوری بودن حرکت خانۀ کارگر را درک می کند زیرا مصوبۀ انتقال سهم درمان سازمان به خزانۀ دولت بیش از 6 ماه است که به مجلس ارسال شده و قبل از تصویب آن خانۀ کارگر وقت کافی داشت که اگر می خواست تجمع اعتراضی خود را برگزار کند. و یا آنرا به روز دیگر موکول نماید اینجاست که دم خروس از زیر عبا بیرون می زند. همە می دانند خانۀ کارگر همگام با حاکمیت در تحمیل فقر و فلاکت و بیمه تکمیلی به کارگران نقش داشتە وتنها قرار است نمایش و کاریکاتوری از اعتراض و مطالبات کارگران را در تجمع اش بە نمایش بگذارد. اگر در گذشتە این گونە شگردهای  خانە کارگر برای عدەای از کارگران ناشناختە بود امروزە دیگر این شگردهای نمایشی خانە کارگر برای همگان شفاف و روشن است و کسی را فریب نخواهد داد.

هر چه مستحکم تر باد اتحاد بازنشستگان سراسر کشور در روز 2 اسفند

 

         

بخش: 

افزودن نظر جدید