نه به حجاب اجباری!

کانون ره آورد در آخن برگزار می کند

 کانون ره اورد در اخن امسال روز جهانی زن را به حمایت از دختران خیابان انقلاب و پشتیبانی از انان اختصاص داده است. این برنامه روزپنج شنبه 8 مارس ساعت 17:30 درمرکز شهر اخن  -Elisenbrunen- با هنرنمایی سیما و اسکندربرگزار می شود.
و از همه شرکت کنندگان تقاضا میشود که روسری و یا شال سفید به همراه بیاورند.

بخش: 

افزودن نظر جدید