سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: خشونت، احضار و بازداشت در برابر اعتراض و اعتصاب کارگران را محکوم می کنیم

در حالیکه کارفرمایان متخلف که ماه هاست حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند؛ باید در دادگاه محکوم گردند. اما متاسفانه با کارگرانیکه به دلیل عدم پرداخت حقوق شان نان ندارند بخورند؛ و برای اولیه ترین حق خود که دریافت حقوق به ازاء زحمت شان است؛ اعتصاب و اعتراض می کنند. نیروهای انتظامی - امنیتی - قضایی با آنها به خشونت رفتار می کنند.

چهارده تن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل اعتصابات و اعتراضات چندین روزه کارگران این کارخانه به عدم پرداخت حقوق به مراجع انتظامی و قضایی احضار شده اند.

 در روزهای گذشته بیش از ده تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز به دلیل اعتصابات و اعتراضات پیوسته به عدم پرداخت حقوق شان شبانه توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و بسیاری از این دست خشونت های پلیسی - امنیتی - قضایی علیه کارگران در سطح کشور گسترش یافته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برخوردهای خشونت آمیز با کارگران را محکوم می کند. و خواهان پرداخت دستمزد ناچیز و مطالبات معوق  کارگران می باشد. همچنین گردهمایی، اعتراض و اعتصاب را حق همه کارگران می داند و قویا اعلام می کند، هیچ کارگری را نباید به این دلیل اخراج، احضار، بازداشت و یا مورد تعقیب قرار داد.          

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

بخش: 

افزودن نظر جدید