خامنەای و ادعای وجود آزادی در رژیم فقەها

 امروز صبح عبدالفتاح سلطانی وکیلی کە بخاطر فعالیت در زمینە حقوق بشر و پذیرفتن وکالت تنی چند از فعالین مدنی سالهاست کە در زندان است، در اعتراض بە عدم رعایت قوانین زندان و ندادن مرخصی نوروزی بە وی مبادرت بە اعتصاب غذا نمود. خبرهای رسیدە از زندانها حاکی از تشدید فشار ها و اعمال محدودیت های بیشتر بر زندانیان سیاسی نسبت بە گذشتە است بطوریکە زندانبانان امسال حتی از دادن مرخصی نوروزی بە تعدادی از زندانیان سیاسی از آن جملە آقای عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی امتناع نمودەاند. اینگونە برخورد ها کە حتی مغایر با قوانین خود زندانبان است درست در شرایطی است، کە آقای خامنەای طی یک سخنرانی کە بمناسبت نوروز در روز اول فروردین ٩٧ در مشهد انجام داد مدعی وجود دمکراسی در کشور و آزادی بیان و انتخابات شد و کسانی را کە می گویند در کشور آزادی وجود ندارد متهم بە منصف نبودن کرد. خبر گزاری "ایلنا" در اول فروردین ٩٧ بە نقل از سخنرانی خامنەای نوشت، : "برخی افراد بی‌انصاف با سوءاستفاده از آزادی، می‌گویند در کشور آزادی نیست و بیگانگان هم در تبلیغات خود آن را بازتاب می دهند در حالی‌که در کشور آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد... امروز هیچ‌کس در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیست اما آزادی در جمهوری اسلامی، همانند سایر نقاط دنیا، چارچوب دارد". در مورد ادعای وجود آزادی توسط خامنەای البتە حرف و حدیث بسیارند و موضوع برای مردم بقدری شفاف است کە احتیاج بە بحث ندارد. او در سخنرانی ویژە نوروزی اش تا توانست کوشید همە چیزرا بر حسب عادت دیگر مسئولین نظام  وارونە نشان دهد کە البتە بعید است کسان زیادی دروغ های شاخدار وی را جدی بگیرند و یا برایشان اهمیت داشتە باشد. با این همە قضیە زندانی شدن و ندادن مرخصی بە آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگر فعالین مدنی بە تنهایی برای نشان دادن کذب بودن ادعای وجود آزادی در رژیم فقە ها کافی است. خامنەای در این سخنرانی تبلیغاتی، با تبیین حد و حدود آزادی مورد نظرش در حقیقت عزم آزادیخواهان برای رسیدن بە آزادی را جزمتر کرد! اگر از خامنەای پرسیدە شود کە اگر آزادی بیان و انتخاب وجود دارد و " هیچ کس بخاطر اینکە نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد تعقیب قرار نمی گیرد"، پس دلیل زندانی شدن این همە شهروندچیست، جز سفسطە جە جواب دیگری دارد کە بدهد؟

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.