در سوگ از دست دادن رفيق سلمان نجفیان

رفيق عزيزمان سلمان نجفیان که در ميان ما با نام "سامان" شناخته می شد، در دوم فروردين ۱۳۹۷ (۲۲ مارس ۲۰۱۸) از ميان ما رفت. او سال ها از مرض جانکاهی رنج می برد و سرانجام بيماری او را از پا در آورد. سلمان متولد ۱۳۲۸ و اهل قصر شیرین بود.

رفيق سلمان به مبارزين دهه ۴۰ تعلق داشت و سال هائی از عمر خود را در زندان های رژيم شاه گذرانده بود. او در سال ۱۳۵۲ در ارتباط با کروه آمل ـ بابل بازداشت گردید، زير شکنجه  مقاومت کرد و به دوسال زندان محکوم شد. پس از انقلاب فعاليت خود را در صفوف سازمان و در منطقه پرخطر کرمانشاه ادامه داد. کرمانشاه در سال های اول انقلاب کانون گروه های فاشيستی مثل گروه "شيت" بود که فعالين چپ را مخفيانه می ربودند و بعد از شکنجه سربه نيست می کردند. سلمان از جمله رفقایی بود که در خلال اعدام های صادق خلخالی در کردستان توانست از دست او بگریزد.

رفيق سلمان در سال های اول انقلاب مسئول کميته ايالتی کرمانشاه بود. او بعد از سال ۱۳۶۲ در داخل کشور ماند و به فعاليت تشکيلاتی در فضای شديد امنيتی ادامه داد. او از سال ۶۲ تا ۶۵ جزو مسئولين تشکيلات مخفی سازمان در داخل کشور بود. سلمان در سال ۱۳۶۶ از ايران خارج و در کشور سوئد اقامت گزيد و بار ديگر شغل آموزگاری را انتخاب کرد. رفيق سلمان در پلنوم سال ۶۵ به عضويت کميته مرکزی در آمد و در کنگره اول سازمان به عنوان عضوي شورای مرکزی انتخاب شد.  

سلمان جزو رفقای ارزنده و فداکار ما بود که سال ها در سازمان ما در شرايط سخت فعاليت کرد و عهده دار مسئوليت های سنگين شد. او متاسفانه از ۱۵ سال قبل به خاطر بيماری خانه نشين شد و تحت مراقبت قرار گرفت. رفیق زهره، همسر رفیق سلمان در اين مدت و در تمام مراحل بیماری با استقامت و بردباری در کنار سلمان ماند و تمامی مسئولیت خانه، فرزندان و مداوای رفیق سلمان را بردوش کشید. بادرگذشت رفيق سلمان، سازمان ما رفيقی فداکار، مبارز و مردم دوست را از دست داد.   

 

شورای مرکزی سازمان به زهره گرامی، شقایق و کاوه عزيز تسلیت می گوید، خود را در غم آن ها شريک می داند و برای آنها، بستگان و همه رفقا آرزوی صبر و بردباری دارد.

 

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۴ فروردين ۱۳۹۷ (۲۴ مارس ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید