شكنجه شديد دو زندانى اهوازى منجر بقتل رساندن يكى از آنها و شكستن دو پاى زندانى ديگر در زندان مركزى اهواز

 
روز دوشنبه 6 فروردين ماه 1397 دو زندانى بنام على سوارى و كاظم سوارى در زندان شيبان (مجتمع حرفه‌آموزی اهواز) توسط ماموران زندان شيبان بشدت شكنجه شده اند و در اثر شكنجه شديد على سوارى جان خود را از دست مى دهد و دو پاى كاظم سوارى شكسته مى شوند.
در كليپ منتشر شده از جسد على سوارى، بستگان او مى گويند:على بشدت شكنجه شده است و آثار شكنجه بر روى بدن او به وضوح ديده مى شود و دو حفره در اثر شكنجه شديد در سر او  ديده مى شود و همچنين جاى آثار پارگی، کبودی، سوختگی ناشی از شوک برقی و آثار کابل ديده مى شود،كاظم سوارى نيز تا كنون در زندان بسر مى برد.
على سوارى 50 ساله و از اهالى كوى سپيدار اهواز و همراه او زندانى ديگر بنام كاظم سوارى از اهالى عين 2،چهار سال پيش زندانى شده اند و حكم  ابد براى آنها صادر شده است و در حال سپرى دوران حبس خود هستند.
يكى از بستگان اين دو زندانى مى گويد: بعد از شنيدن خبر فوت على سوارى، بستگان اين دو زندانى در مقابل درب زندان شيبان تجمع كردند و در حدود 30 از آنان را بازداشت كردند. معترضين خواستار برخورد با قاتل على سوارى بودند.
طبق اصل 38 قانون اساسى ايران هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. همچنين بنا به ماده 578 قانون مجازات اسلامى هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. 
ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها نيز تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها را بکلی ممنوع كرده است.
 

افزودن نظر جدید