اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون: بنیانگذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق)

جای خوشحالی است که سه تشکل چپ سازمان اتحاد فداییان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، با برگزاری موفقیت آمیز کنگره مشترک خود، در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین برابر با 30 مارس تا اول آوریل، حزب چپ ایران (فداییان خلق) را بنیان گذاشتند.

کنگره اساسنامه این حزب نو بنیاد را از تصویب گذراند و نام آن را برگزید. کنگره تصمیم گرفت نام حزب واحد بگونه‌ای باشد که هم هویت ارزشی آن را بیان کند و هم سابقه تاریخی شناخته شده وحدت کننده‌ها را نشان دهد.

کنگره کارپایه ارزشی حزب واحد را مورد رسیدگی قرار داد و توانست در این زمینه به یک سند مبنا دست یابد. کنگره با تاکید بر تداوم کار تدقیقی روی این سند، تصویب قطعی آن را به دومین کنگره این حزب واحد موکول کرد.

کنگره طی پیام‌هایی به مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و مردمان مناطق ملی کشورمان، همبستگی و همراهی خود با مبارزات آزادیخواهانه و عدالت خواهانه آنان را اعلام داشت. کنگره در زمینه نگاه سیاسی و ابراز اراده نسبت به روندها و اوضاع کنونی و به ویژه مخاطراتی که کشور با آن روبرو است، شورای مرکزی خود را موظف کرد تا در این زمینه‌ها واکنش نشان دهد.  

کنگره مشترک، 25 نفر را برای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق) انتخاب نمود و بر وظیفه جمع منتخب در ابراز اراده کنگره مبنی بر حضور فعال در عرصه سیاسی کشور تاکید کرد.

کنگره مشترک با حضور جمع قابل توجهی از مهمانانی برگزار شد که نسبت به حضور و سرنوشت چپ در مبارزات امروز ایران از خود حساسیت و علاقمندی ویژه‌ای نشان دادند. حضور مهمانان در کنگره و شرکت دلسوزانه‌ آنان در مباحث کنگره، برای اتخاذ تصمیمات سنجیده‌تر ما بسیار ارزشمند بود. مباحث این کنگره از طریق حضور نمایندگان چند سایت رسانه‌ای معتبر تحت پوشش قرار گرفت و  از طریق چند شبکه مجازی مستقیماً پخش شد.

کنگره از سوی فعالانی از طیف فدایی که امکان حضور در آن را نداشتند و نیز از طرف نمایندگان تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی، شخصیت‌های حاضر در کنگره و چند حزب چپ از کشورهای دیگر، پیام‌های شادباش و اعلام همبستگی دریافت کرده بود که نسبت به آنها ابراز قدردانی نمود.

همه اسناد مصوب کنگره بنیانگذار که در این اطلاعیه به آنها اشاره رفت و نیز گزارش تفصیلی کارکرد سه روزه کنگره به زودی انتشار عمومی خواهند یافت.

صدایی که بیش از هر صدای دیگر در این سه روز کنگره شنیده شد این بود که مردم ایران برای گذار از نظام دینی مستبد جمهوری اسلامی به یک چپ مبارز و نافذ نیاز دارند. کنگره حزب تاسیسی خود را به پاسخ گفتن به این نیاز فراخواند و آن را موظف نمود تا با همه توان خود، در دفاع از حقوق و منافع طبقات و اقشار محروم و مردمان زیر انواع تبعیضات موجود در جمهوری اسلامی بکار گیرد.

هیئت رئیسه کنگره

دوازدهم فروردین ماه 1397 برابر دوم آوریل 2018

افزودن نظر جدید