نخستین جلسه شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار شد

اولین جلسه شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در۲۰ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۹ آوريل  ۲۰۱۸  با شرکت تمامی اعضای آن، به طور مجازی برگزار گردید. برگزاری موفقيت آميز کنگره و بازتاب گسترده تشکيل حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در بين فعالين سياسی و رسانه ها، آغازی نوید بخش برای شروع کار شورای مرکزی بود.

تدارک نخستین پلنوم حضوری شورای مرکزی حزب، یکی از موضوعات در دستور این جلسه بود. برای برگزاری این نشست، یک هیئت سه نفره انتخاب شد تا برگزاری آن را طی یک ماهه آتی، تدارک ببیند. قرار شد این هیئت، علاوه بر تدارک عملی و فنی پلنوم، برنامه عمل، طرح ساختار و آئین نامه شورای مرکزی را تهيه و برای تصمیم گیری ارائه دهد. 

دومین موضوع در دستور این جلسه، پرداختن به مجموعه اقدامات و وظایفی است که پس از کنگره در دستور شورای مرکزی منتخب، قرار گرفته است. شورای مرکزی برای انتشار پیام های کنگره، موضع گیری های سیاسی و هماهنگی مجموعه کارهای جاری، هیئتی تحت نام هیئت موقت موضع گیری سیاسی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) انتخاب نمود. قرار شد این هیئت در نخستین واکنش های بیرونی خود، برگزاری اول ماه مه را در اولویت وظایفش قرار دهد و از اعضای حزب بخواهد که فعالانه در حرکت اول ماه شرکت کرده و بکوشند با تمام توان در همه کشورها متناسب با نیروی های حزب، اول ماه مه را هر چه با شکوه تر برگزار نمایند. همچنین شورای مرکزی حزب  به این هیئت وظیفه داد که از طرف شورای مرکزی تا برگزاری جلسه حضوری شورا، به نام "هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)" نسبت به رويدادهای مهم سیاسی واکنش نشان دهد. 

شورای مرکزی حزب تاکید داشت که هر چه سریع‌تر گزارش تفصیلی کنگره مشترک منتشر گردد، تا علاقمندان بتوانند از روند کنگره، مباحث و تصمیمات آن، آگاهی بیشتری کسب کنند. گزارش کنگره و مجموعه اسناد و پیام های کنگره به تدریج در روزهای آتی منتشر خواهند شد.

 

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

بیستم فروردين ۱۳۹۷- ۹ آوريل ۲۰۱۸

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

پس از خیزش دی ماه 1396 سرعت حوادث در ایران به گونه ای است که پیگیری سطحی و بدون تاثیر گذاری برآنها هم مشکل است، چه رسد به رصد دقیق و تحلیل و تصمیم گیری برای مقابله و یا تاثیر گذاری برآنها. ازاین رو نگرانی این است که همچون گذشته ازسیر حوادث و تحلیل آنها عقب بمانیم، که البته با تشکیل حزب امید وارم این نگرانی بی مورد باشد. اگر کارگروه های تخصصی برای رصد، تحقیق و تحلیل مباحث شکل بگیرد(شاید هم شکل گرفته باشد)، کمک موثری به پیشبرد اهداف خواهد نمود. بعضی از این کارگروه ها می توانند درزمینه های ذیل باشند:
-آب و محیط زیست
-کار و کارگری
اقوام ساکن ایران
-جناح های درون حاکمیت
-تحولات بین المللی(اثر گذار بر ایرن)
-ساختار های اقتصادی(مشکلات ساختاری مانع بالندگی و حتی ادامه حیات در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات و یا مثلا اثر رمالی های رهبر در نسخه پیچی برای اقتصاد کشور در قالب شعار سال و...)
-آمایش سرزمین(جانمایی فعالیت های اقتصادی و اثرات آن بر محیط زیست، نابرابری های منطقه ای و معیشت مردم مناطق که طرح های مخرب انتقال بین حوزه ای آب نیز دراین چارچوب قابل بررسی است. مسائل شهری و روستایی و انفجار کلانشهر هاو...)