پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران

زنان ايران!

کنگرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ کە با هدف تشکیل یک تشکل واحد چپ برگزار گردیدە بە شما درود می فرستد و همبستگی و حمایت کنگرە از حقوق و مطالبات به حق شما را اعلام می دارد.

کنگرە ما در شرایطی برگزار می شود کە جمعی از شما با اقدام جسورانه تان بر علیه حجاب اجباری، توجه جهانیان را به سوی خود جلب کرده و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ مبارزات حق طلبانه کشورمان افزوده ايد. اما عليرغم مبارزاتتان، شما هم چنان تحت تبعیض غیرانسانی قرار داشته و حقوق تان در همه زمینه ها چه زندگی شخصی و چه زندگی اجتماعی به شکل بی سابقه ای نقض می شود. شما نه تنها مجبور به تحمل حجاب اجباری هستید، بلکهدر نظام مردسالار جمهوری اسلامی به عنوان شهروند درجه دوم به حساب می آیيد. ایران امسال با قرار گرفتن در قعر جدول نابرابری های جنسیتی، اوج پسرفت حقوق زنان در طول چهل سال حیات جمهوری اسلامی و حکومت مذهبی را به نمایش گذاشت. در جمهوری اسلامی برخلاف بیشتر کشورهای مسلمان، شما نه تنها مجبور به تحمل حجاب اجباری هستيد، بلکه از همان اوان انقلاب از صحنه اقتصادی و اجتماعی حذف شده و بی‌حقوقی نسبت بهشما به امری مسلم و جاری تبدیل شده است. بيشترين شما نه فقط در حوزه خصوصی تحت قیمومیت همسر، پدر و برادر خود هستند، بلکه در سطح جامعه نیز از برابرحقوقی محروم بوده و همچنان اجازه ورود به بعضی از مشاغل را نداريد.

حکومت ايران و قانون گذاران آن با توسل به شرع و سنت، امکان مشارکت زنان در حوزه های سیاسی را حتی از بسياری از کشورهای همسایه تنگ تر کرده و دست خود را برای تصویب و اجرای قوانین زن‌ستيز هرچه بیشتر گشوده اند. هم چنان زنان به لحاظ قانونی در موقعيت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعيض جنسيتی، خشونت های جنسی در خانواده، محيط کار و جامعه و قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی رنج می برند. علیرغم اینکه شما زنان و دختران ایران در طول دهه های اخیر گوی سبقت را از مردان در بسیاری از رشته های آموزشی دانشگاهی ربوده ايد، اما سهم تان از مشاغل درخور بخصوص در سطح مدیریت بسیار پایین تر از مردان است. هنوز در بسیاری از مشاغل، دستمزد شما زنان از همتايان مردتان پایین تر است. عدم وجود امکانات لازم برای مادران شاغل از جمله شیرخوارگاه و مهدکودک برای فرزندانشان، زندگی آنان را با مشکلات هرچه بیشتری روبرو می سازد، زنان کارگر و زحمتکش را که فاقد هر اندوخته  ای اند به ادامه شغل خود تحت هر شرايطی مجبور می کند و بخشی از آنان را که شغل آزاد داشته و امکانات خصوصی برای نگهداری از فرزندانشان را ندارند، به دست شستن از شغل خود و پیوستن به خیل بیکاران، بدون دریافت هرگونه بیمه بیکاری وامی دارد.

«دختران خیابان انقلاب»!

اقدام شما امسال نقطه عطفی در مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و برای برابرحقوقی و رفع تبعیض جنسيتی بود. ما پشتیبان این حرکت شما بوده و همچون اکثریت جامعه، خواهان آزادی در انتخاب نوع پوشش هستیم. کنگرە ما بازداشت «دختران خیابان انقلاب» و زندانی کردن آنها را محکوم و با آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ بازداشت زنان و فعالین مدافع حقوق زنان است.

 

زنان مبارز!

شما هرگز در مقابل نابرابری ها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائی ترین حقوق خود هزینه های سنگینی را متحمل شده اید. شما امسال نیز در روز زن بار دیگر خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد برابر با مردان، فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال، راه یابی به فضاهای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد حمایت کرده و با اميد به تلاش هايتان برای گسترش سازمانيابی و سازماندهی زنان می نگريم، اطمينان داريم که نتيجه اين تلاش، ارتقای توان مبارزاتی شما برای دستیابی به خواسته های بحق تان خواهد بود.

کنگرە ما تلاش دارد با وحدت صفوف نیروهای چپ به عنوان  مدافع راسخ برابری‌طلبی زنان و جامعه ای عاری از تبعیض، با ایجاد تسهیلات برای مشارکت سیاسی هرچه بیشتر زنان و فشردە تر کردن صفوف زنان و مردان در مبارزه عليه ديکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت، گامی موثر در جهت تقويت جنبش زنان و سازمان یابی آنان در ایران بردارد. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط زنان زندانی سیاسی هستيم و از مبارزات به حق شما حمايت کرده،خواهان به رسميت شناخته شدن تشکل های مستقل زنان و روز زن هستیم.

 

کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ فروردين ۲۰۱۸

افزودن نظر جدید