نگاهی به کاربرد اسلحه گرم در عرصه های گوناگون

خبر اعدام بهمن ورمز یاری، جوان ٢٧ ساله بجرم سرقت مسلحانه در همدان، پس از تحمل ٤ سال زندان بار دیگر افکار عمومی را جریحه دارکرد، و پرسشهای زیر را درافکار عمومی مطرح کرد که: ١ـ چراسرقت مسلحانه روز بروز بیشتر می شود ٢ـ چرا جرم و جنایت اغلب با توسل به اسلحه گرم انجام می گیرد. ٣ـ چرا باید  بهمن ورمزیاری یک جوان شاغل و مربی ورزش و دیگر دوستانش در سنین جوانی، مبادرت به سرقت مسلحانه می کنند.٤ـ پلیس و دستگاه قضایی، چرا به تدابیری  برای پیشگیری و جلوگیری ازاین اقدامات نمی اندیشند.

قبل از انقلاب اگر سلاح گرم درمیان مردم وجود داشت بیشتر دربین خانهای عشایر و ایلات و نقاط مرزی بود که اعلب این اسلحه ها نیز قدیمی بودند.

بدیهیست که اکنون آمار دقیقی از میزان اسلحه در میان مردم نیست. بر طبق نوشته یکی از نشریات سپاه پاسداران، بیش از سە میلیون قبضه اسلحه در میان مردم موجود است، گرچه این رقم اغراق آمیز بنظر می رسد و احتمالا اهداف سیاسی سپاه را درپی دارد، اما این اعتراف نشانه وجود اسلحه بمیزان زیادی در میان مردم است.

چگونگی تهیه سلاح

طبق گزارش رسانه های داخل کشور شهرهای کرمانشاه و ایلام مرکز اصلی فروش سلاح هستند این اسلحه ها از کشور عراق وارد می شوند، زیرا دولت عراق کنترلی بر قاچا ق اسلحه ندارد. در محله های مشخصی در این دوشهر اسلحه بوسیله باندهای قاچاق اسلحه بفروش می رسد.

انواع کاربرد سلاح گرم

الف: سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها، و حتی مطب پزشکان و فروشگاههای کوچک. سرقت مسلحانه از بانگها و صرافیها و جواهرفروشیها، بیشترین میزان سرقتهای مسلحانه را دربردارد و تاکنون چندین قربانی و محکوم بە اعدام داشته است. درسال 94 درسرقت از یک بانک در کرمانشاه 3 نفر بقتل رسیدند و 5 نفر نیز اعدام شدند، رهبر این باند که قبلا چندین سرقت مسلحانه انجام داده بود، و عامل کشته شدن سه نفر از نگهبانان بانک بود ، دستگیر وبه اعدام محکوم شده بود اما بعلت اینکه برادر ایشان از بنیانگزاران حزب اله کرمانشاه بود به  ایشان که محکوم باعدام بود، چند روز مرخص داده شد و ایشان هم دوبار دیگر اقدام به سرقت مسلحانه کرد، و در این راستا سه نفر دیگر نیز بقتل رسیدند. توسل باسلحه برای سرقت در ابعاد کوچکتر نیز وجوددارد که نشانگر این واقعیت است که جوانان نیازمند بخاطر اندکی پول جان خود، و یک کاسب زحمتکش را بخطر می اندازند. گرفتن موبایل با تهدید  به اسلحه نیز یکی دیگر ازشیوه های سرقت مسلحانه است.

ب: درگیری بین باندهای تبهکار. باندهای قاچاق موادمخدر، باجگیری و سرقت نیز برای تصفیه حسابها واختلافات، بر سر تقسیم غنایم وجایگاههای نفوذ فقالیت خود، متوسل باسلحه می شوند، اعضای این باندها گاهی حتی در خیابان و در انظارعمومی بروی هم تیر اندازی می کنند. پ: احتلافات ایلی و طایفەای: اختلافات  بین طوایف وایلات معمولا منجر به درگیری مسلحانه می شود، در تابستان گذشته بر سر تقسیم آب در نواحی مرکزی ایران درگیری مسلحانه روی داد  که به مرگ یکنفر انجامید. با توجه به بحران محیط زیست وکمبود آب در آینده شاهد درگیریهای بیشتری دراین زمینه خواهیم بود. ت: گروگان گیری، گروکان گیری کودکان یا یکی از اعضای خانواده های ثروتمند برای باجگیری و اخاذی، میشه با کاربرد اسلحه همراه است. چند مورد گروگان گیری تاکنون پس از کشف اختفای گروگان گیران، منجر به درگیری مسلحانه شده و گروگان گیران در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده اند.

ث: قتل: سالانه ٣٠٠ نفر در ایران بقتل می رسند که ٤٠ درصد این قتلها با اسلحه گرم انجام می شود، فقط در سال ٩٤ در استان فارس ٢٧ نفر در درگیریهای مسلحانه کشته شده اند، در سال ٩٥ مردی از اهالی سرپل ذهاب که بجرم قاچاق اسلحه زندانی شده بود بهنگام مرخصی چند روزه، سه دختر خود را با رگبار مسلسل بقتل رساند، ویدیوی این حادثه دلخراش و تکان دهنده در سایتها موجود بود

ج ـ خودکشی: خودکشی با اسلحه نیز یکی دیگر از انواع خودکشی است، که متاسفانه آماری در این زمینه وجود ندارد. دختری در سرپل ذهاب که بعلت فعالیت سیاسی زندانی شده بود هنگامیکه پاسداران برای دستگیری مجدد او مراجعه می کنند، با تفنگ پدرش بزندگی خود خاتمه داد.

چ ـ کاربرد اسلحه در شادیها و عروسیها: یکی از رسوم عشایر از دیرباز این بوده، که در مراسم شادی و عروسی با  شلیک تیرهای هوایی به شادی خود می افزودند و این رسم هنوز هم باقیست. دو سال پیش در یک مراسم عروسی در بختیاری پدر داماد اشتباهی با شلیک مسلسل پسر خویش را بقتل رساند و عروسی به عزا تبدیل شد.ح ـ  کاربرد اسلحه برای دفاع و حفاظت از جان واموال خود: مردم عشایر ایلام  بدلیل عدم وجود امنیت، برای حفاظت از جان، اموال و احشام خود داشتن اسلحه را ضروری می دانند، و بهمین دلیل در خانه های خود اسلحه نگهمیدارند. نگهداری اسلحه در خانه ها نشانگر این واقعیت است که نیروهای انتظامی قادر به حفاظت ازجان مردم واموالشان  نیست.

هزاران درگیری مسلحانه، سرقتهای روز افزون مسلحانه و قتل وخودکشی، نشانگر بحران عمیقی است که جامعه ما را در برگرفته است، که قربانی اصلی آنرا جوانان تشکیل می دهند، و حاکمیت نیز هیچگونه برنامه ای برای حل این بحرانها ندارد، و کنترلی را که در تمام عرصه ها اعمال می کند در مورد خرید و فروش سلاح اعمال نمی کند و شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه خود سپاه در قاچاق اسلحه نفوذ و دخالت دارد. بیکاری جوانان، نهادینه شدن خشونت درجامعه، تبعیض و اختلاف روز افزون طبقاتی یاس و ناامیدی جوانان نسبت به آینده، جوانان عاصی و نیازمند را برای کسب پول و ثروت به عرصه، اقدامات خطرناک می کشاند و قدم در راهی می گذارند که مرگی زودرس برای خود، و غم و اندوه را برای خانواده های خود رقم می زنند، و با توجه شرایط کنونی هیج امیدی به  کاهش این بحرانها نیست، و همچنان بر قربانیان جامعه افزوده خواهدشد، و سود کلانی نیز نصیب قاچاقچیان اسلحه می شود.

 

افزودن نظر جدید