بلوف سیاسی، تناقض یا روندی دیگر

وزیر خارجە آمریکا در ادامە سفر خود بە کشورهای خارجی، بە عربستان سعودی رفت و با مقامات این کشور ملاقات کرد.

در این ملاقات، مایک پمپئو در رابطە با ایران بر دو نکتە انگشت گذاشت: خروج آمریکا از برجام در صورت عدم اصلاح آن، و حمایت از عربستان در مقابل حوثی هائی کە از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند.

اما نکتە سومی در این سفر هم وجود داشت کە بە نظر می رسد اهمیت آن از نکات مطروحە فوق کمتر نیست. آن هم اینکە وزیر خارجە آمریکا گفت کە از سازش سیاسی در یمن و تلاشهای فرستادە سازمان ملل بە این کشور برای حل و فصل بحران سیاسی در این کشور در راستای جلوگیری از جنگ داخلی حمایت می کند!

اگر بخواهیم این جملات آخر را بشیوە دیگر ترجمە سیاسی کنیم، یعنی قبل از هر چیز: اولا بحران یمن راە حل نظامی ندارد، و دوما اینکە راە حل سیاسی یعنی سازش میان حوثی ها (نیروهای مورد حمایت ایران) و نیروهای مخالفشان کە البتە از نیروهائی هستند کە از حمایت عربستان برخوردارند.

سئوال این است: بالاخرە آمریکا دارد از عربستان حمایت می کند و یا از سازش سیاسی کە بە معنای بە رسمیت شناختن حوثی ها، منافعشان و از این طریق تائید منافع جمهوری اسلامی در شبهە جزیرە عربستان است؟

البتە این شاید زدن نقبی باشد در پیشوازی از پیشنهاد گفتگوی وزیر خارجە ایران در مورد مسائل منطقە کە توسط شمخانی نمایندە رهبر هم تکرار شد. پیشنهادی کە تا حالا از طرف غرب جدی گرفتە نشدە است. البتە اگر بە این فاکتها، رویدادهای دیگری را هم اضافە کنیم کە عبارتند از دیپلماسی مخفی میان طرفین، و زیگزاگهای شدید شخص ترامپ در تصمیم گیری هایش، شاید شاهد باز شدن بە مرور دروازە دیگری در روندهای جاری منطقە باشیم.

احتمالا غرب بە این نتیجە رسیدە کە فشارهای سیاسی از طرف آمریکا و متحدین اروپائی اش بە ایران و اعمال عملیات نظامی مداوم علیە نیروهای ایرانی و سوری در سوریە، کە حال دارد بە پدیدە مستمری تبدیل می شود، فضا را برای یک گفتگوی دیگر کە در آن شرایط بە نفع غرب و متحدینش رقم بخورد، باز کردە است.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.