فرزانه صابری از دست رفت و ما، متاثر و اندوهگین

فرزانه عزیز با پشت سر گذاشتن آخرین دردهای زندگی پر از اندوه‌ و شادی‌های نه چندان اندک خود، سرانجام بامداد هشتم اردیبهشت ماه از میان دوستدارانش پر کشید و رفت و با مرگی پیش هنگام همه عزیزانش را در سوگ نشاند. او آرزو داشت در عروسی دخترش ولو با حال و جانی نزار برقصد و در آخرین مجالی که پیش از رفتن برایش باقی بود دیدار با نوه‌ را شاهد باشد. فرزانه هر دو این آرزوها را خوشبختانه تجربه کرد و آخرین لحظات رنج جانکاه بیماری‌اش‌ با دیدن لبخندهای نوزاد تسکین یافت. او زندگی را با ستایش از زندگی وداع گفت.

فرزانه صابری، زاده و پرورده خانواده‌ای زحمتکش و عدالت خواه از خطه خوزستان بود که از همان نوجوانی با پا گذاشتن در مبارزه اجتماعی و سیاسی، به اندیشه و عمل چپ پیوست و هوادار جنبش فدایی خلق شد. وی از هفده سالگی‌ ببعد چهل سال تمام به مبارزه‌ای مایه گذارانه برخاست همراه با دربدری‌ها، فراق فرزند، اندوه از دست دادن نزدیکترین ‌هایش چون زنده یادان مجتبی مطلع سرابی و عباسعلی منشی رودسری جانباخته در جریان کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی و آخرین دردش نیز، فاجعه سوختن برادر توی ماشین طی مرگی مشکوک. او اما هیچگاه زیر بار اینهمه فشار و آلام کمر خم نکرد و حتی یک دم نیز از پراکندن شور و شوق زندگی در میان اطرافیانش باز نایستاد.

فرزانه همسر دوست همه ما تهماسب وزیری بود که جملگی مان او را به آزمون پس دادن‌های بسیار در روزگاران سخت مبارزه می شناسیم. تهماسب که همیشه عاشق فرزانه بود و ماند، با سنگ تمام گذاشتن در این یک سال و اندی سراسر مرارت از هیچ چیز برای نجات جان این شریک زندگی و همراهش از چنگ بیماری فروگذار نکرد. او به معنی واقعی کلمه حاضر بود از هستی خویش بگذرد بلکه شمع عمر فرزانه خاموشی نگیرد تا او همچنان پرتو انداز محیط باقی بماند.

ما درگذشت فرزانه را به تهماسب، فرزندانشان علی و نگار، به دوستانمان مریخ و بانو، خانواده‌های صابری و وزیری و هر عزیزی که سوگوار اوست تسلیت می گوییم و یاد و خاطره این عزیز از دست رفته را گرامی می داریم.

12 اردیبهشت ماه 1397

اسامی:

آذرنوش – رسول؛ آرامیان – مرتضی؛ آزاد فر – حسن؛ آذر افروز – ناصر؛ آزاد – آینده؛ آزادگان – شهریار؛ ابراهیم زاده – مهدی؛ ابوذر خانی – تورج؛ احمد زاده – حمید؛ احمد زاده – شهلا؛ احمدی – صابر؛ احمدی – فریدون؛ احمدیان – پریسا؛ اخوان – مهدی؛ ارمغانی – بهزاد؛ اسدی – جمشید؛ اشکان- فرید؛ اصغر زاده – جواد؛ اصولیان – مینا؛ اعظمی – محمد؛ اقدسی – بیژن؛ اقتداری – گودرز؛ اکرمی – رضا؛ امیر خسروی – بابک؛ امیر نیا – علی؛ امیری – کامران؛ امیری – قدرت؛ انصاری – صبا؛ انصاری – منصور؛ انصاری – وهاب؛ اهری – مریم؛  بابا احمدی – دنا؛ باقرپور – خسرو؛ باقرپور – هرمز؛ باقری – احمد؛ برنوشیان – علی؛ بلدی – یدی؛ بلوچ – ازیز؛ بندری – خسرو؛ بهارآرا – مهرداد؛ بهبودی – حسین؛ بهتویی – علیرضا؛ بهرامی – عصمت؛ بهنام – اژدر؛ پارسا – داریوش؛ پارسا – سکینه؛ پرزین – حبیب؛ پرویز – مهدی؛ پزشکی – ژینوس؛ پسانیده – ناصر؛ پور بهنام – بیژن؛ پور تنگستانی – مریم؛ پور جانکی – حسین؛ پور قباد – ارسلان؛ پورمندی – احمد؛ پور نقوی – علی؛ پیرزاده – بیژن؛ ترابی – اسد؛ ترابی – صدری؛ تقوی – گلی؛ تمیمی – قادر؛ تنکابنی – فریده؛ تیهوئیان – رسول؛ جعفری – حسن؛ جمشیدی رودباری – فردوس؛ جواهری – فرزاد؛ جوشنی – رضا؛ جوشنی – سارا؛ جیلو – اصغر؛ چرندابی – رضا؛ حسن پور – پرویز؛ حسین زاده – جعفر؛ حسینی – حمید؛ حسینی – ناهید؛ حسینی نسب – رحیم؛  حلالی – محمود؛ حمید زاده – احمد؛ حمیدی – حمید؛ حمیدیان – نقی؛ حیدری – ناهید؛ خانبابا تهرانی – مهدی؛ ختایی – اسماعیل؛ خدادادی – مسعود؛ خراسانی – مهدی؛ خرسندی – اصغر؛  خسروی – بهروز؛ خلیق – بهروز؛ خونجوش – جمشید؛ خیابان – رضا؛ دانش – مرضیه؛ دانشگری – فران؛ درخشان – رضا؛ دقیقیان – شیرین؛ دوستدار – اکبر؛ دوستدار لنگرودی – غلام؛ دهبکری – حسین؛ راد - فیروز؛ رحمانیان – بیژن؛ رحمانیان – کمال؛ رحیمی – منوچهر؛ رستمی – شهین؛ رضایی – فرهنگ؛ روحی – فرهاد؛ زبردستی – شمسی؛ زبر دستی – مراد؛ زرگریان – اسماعیل؛ زنگنه – حمید؛ زهتاب – حسن؛ زهتاب – ملیحه؛ سالک – میر حمید؛ سپهری نژاد – رضا؛ سرفراز – جلال؛ سطوت – مریم؛ سلطان آبادی – اصغر؛ سلطانی – حجت؛ سلطانی – سیامک؛  سلیمانی – محمد؛ سلیمی – ماشاء الله؛ سوری – اکبر؛ سوسن؛ سهرابی – توفیق؛ سیاسی – ژیلا؛ سیاوش پور – فرود؛ سیدی – محمود؛ سیف – اکبر؛  شاکری – علی؛ شب افروز – مسعود؛ شجاعی - منصوره؛ شغفی – سهیلا؛ شفیع – شمسی؛ شمس - سعید؛ شمس کهن – فاطی؛ شوکت – پرویز؛ شهبازی – فخری؛ شهرکی – منوچهر؛ شهرکی – نرگس؛ صادقی – مرتضی؛ صمد – علی؛ طارانی – راحله؛ طالبی – اشکبوس؛ طاهری – صادق؛  طاهری پور – جمشید؛ عباسی – بهرام؛ عبدالحسین؛ عبدالرحیم پور – مجید؛ عرب زاده – حسن؛ عظیمی – فرزانه؛ علوی – حسین؛ علوی – رضا؛ علی اصغری – محمد صادق؛ عماری – مناف؛ عمرانی – حمید؛ فاطمی – پری؛ فاطمی – خزر؛ فاطی؛ فتاپور- مهدی؛ فتحی – مسعود؛ فدایی – بهروز؛ فراز – مسعود؛ فراهتی – حمزه؛ فرجاد – فرهاد؛  فرهادی – احمد؛ فرید – سیامک؛ فرید – شهلا؛ فومنی – محسن؛  قاجار – ناهید؛ قاضی – بهمن؛ کاراندیش – جواد؛ کارگر – صادق؛ کاملی – محسن؛ کر – یوسف؛ کریمی – اسفندیار؛  کریمی – بهزاد؛ کریمی نمچ – کریم؛ کسرائیان – سیروس؛ کشتگر – علی؛ کیایی – جلال؛ گلشاهی - حسن؛ گلشاهی – سهیلا؛ گلشن – منوچهر؛ لرستانی – منوچهر؛ لیماکشی – مزدک؛ ماکویی – اباذر؛ ماکویی – کمال؛ ماهباز – عفت؛ محققی – ابوالفضل؛ محمد زاده – مریم؛ محمدی - مریم؛ محمدی – ملیحه؛ محمدی – یوسف؛ محمود زاده – شکوه؛ مختاری – علی؛ مختاری – منوچهر؛ مدثر – گلی؛ مددی – سیروس؛ مدرسی - مصطفی؛ مدنی – مصطفی؛ مطلب زاده – بهروز؛ مظفری – زهره؛ معمار حسینی – مهری؛ معینی – خاطره؛ مقصود لو – احمد؛ مقصودنیا – منوچهر؛ ملک – پروین؛ ملکی – کیوان؛ ممبینی – امیر؛ منیری – محمد؛ مودتی – عنایت؛ مولودی صفا – حسین؛ موید – سیما؛ میر مالک ثانی – محمود؛ میر موید – هادی؛ میرهاشمی – اشرف؛ میلاد – ملک؛ نادری – حسن؛ نارنجی – حجت؛ نجاتی – احمد؛ نعمت پور – فرخ؛  نگهدار – فرخ؛ نوائیان – داوود؛ نوروزیان – منوچهر؛ نویدی – پرویز؛ نیری – ایرج؛ نیکی – مرتضی؛ واحدی – احد؛ هاشمی – احمد؛ هاشمی – محمود؛ هاشمی – منیر؛ همتی – پروین؛ همتی – توران؛ یاسری – مهشید؛ یزدی – فریده؛ یکتا – علی.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید