حزب چپ ایران (فداییان خلق) و جشن اول ماه مه در بروکسل

گزارشگر: علی صـمد

هر ساله برگزاری جشن اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر توسط بزرگترین سندیکای کارگری بلژیک؛ اف. ژ. ت. ب. در بروکسل بشکلی باشکوه برگزار می شود. امسال هم گستردگی حضور طیف های مختلف چپ مانند احزاب و شخصیت های کمونیست، سبز، سوسیالیست، جریانات صلح طلب و مترقی، انجمن ها و نهادهای مدنی بلژیکی و غیر بلژیکی و مهاجرین چشمگیر بود. در این تجمع بزرگ انواع برنامه های سیاسی، تفریحی، هنری، فرهنگی و مطبوعاتی برگزار شد.

فضای حاکم در این جشن بزرگ کارگری و مردمی، سرشار از همبستگی، دوستی، شادی، تبادل فرهنگی و اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در مراسم بود. چندین کنسرت مجانی با خوانندگان معروف برگزار شد و انواع برنامه های هنری متنوع به اجرا در آمد و فعالیت های گوناگونی برای بچه ها و شرکت کنندگان انجام شد. حضور هزاران شهروند بلژیکی و خارجی در این جشن بزرگ کارگری بسیار بارز بود. وسایل ارتباط جمعی بلژیکی این جشن بزرگ کارگری را پوشش خبری و تصویری دادند.
در این جشن پر شکوه، امسال برای اولین بار حزب چپ ایران (فداییان خلق) - بلژیک، شرکت داشت. چادری تبلیغاتی و سیاسی در اختیار حزب چپ قرار داده شده بود. درون و بیرون چادر شعارها و خواسته های مربوط به مبارزات کارگران و زحمتکشان و برای آزادی سندیکالیست های زندانی و برای آزادی تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری آزاد و آزادی همه زندانیان سیاسی، علیه اعدام و توقف آن در ایران ; ... شعارهای بزبان فرانسه تهیه و در درون چادرنصب شده بود. نامه حزب خطاب به احزاب و اتحادیه های کارگری انتشار و پخش شد و این نامه برای .سندیکای اف. ژ. ت.ب. ارسال شد. برخی از نمایندگان پارلمان بلژیک و شخصیت های بلژیکی به چادر حزب چپ ایران (فداییان خلق) آمدند و از میارزات کارگران و زحمتکشان و حزب جدید اعلام حمایت کردند.
تمام نیروها و مردمی که در جشن سندیکا شرکت کردند به اشکال گوناگون از طریق بحث و گفتگو، پخش تراکت، اعلامیه، فروش روزنامه های کاغذی، کتاب، اجرای موزیک و ... به صد زبان، اما به یک صدا می گفتند که ما این جهان سراسر از فقر، تبعیض، ستم، بهره کشی و جنگ را نمی خواهیم و برای یک جهان نو، بهتر، و انسانی تر، برابر، مدرن مبارزه می کنیم

 

افزودن نظر جدید