درباره اعلام موجودیت حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای احمد که نام رأفت را یدک می کشد روزنامه نگار با سابقه ایست ولی نمیدانم چقدر با قوانین روزنامه نگاری آشنا ؟