برجام و دوپهلوگوئی رهبر

دوپهلوگوئی یا عدم شفافیت لازم در اعلام مواضع همیشە بنوعی در سیاست وجود داشتە داشت. این پدیدە بویژە در آن سیستمها و کشورهائی رایج است کە فردی قدرقدرت در آن بالا نشستە است و برای راضی نگەداشتن هوادارانش کە از لایەهای مختلفی هستند و با گرایشات گوناگون، زبان را طوری بکار می برد کە نتوان از آن یک حقیقت یگانە بیرون کشید. چنین فردی همیشە راە را برای تفاسیر مختلف از سخنانش باز می گذارد، و این چنین بر امکان قدرت مانور خود و حفظ موقعیت بهرەمند می شود.

روزنامە شرق در مصاحبەی از جملە با ابطحی عضو فراکسیون ولائی در مجلس از او سئوالاتی در رابطە با برجام مطرح کردە است. ابطحی نە راە رفتە در مورد برجام را کار کلیت نظام می داند و نە ماندن در آن را. او کل برنامە را کار دولت می داند. و البتە در این رابطە بە جملاتی از گفتەهای خامنەای بسندە می کند اینکە سگ زرد برادر شغال و... تا تفسیر 'نرمش قهرمانانە' خامنەای بگونەای دیگر.

ابطحی بنوعی حق دارد، همانگونە کە جناح دولت هم در تفسیر عقد برجام توسط ایران با پنج کشور مهم دنیا حق دارد. اما باید گفت کە حق ابطحی ریشە در دوپهلوگوئی خامنەای دارد و حق جناح دولت علاوە بر داشتن ریشە در کلام خامنەای، در همراهی عملی او با برجام هم (علیرغم دادن تذکراتی در هنگام پیشبرد معاهدە کە گاها تند هم بودە).

اگر اینگونە نبود، حال بهترین فرصت بود برای گرویدن خامنەای بە نوع تفسیر ابطحی از برجام و شرایط عقد آن.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.