خجالت نکشید!

روزنامە شرق در شمارە امروز خود در  مطلبی تحت عنوان "ضرورت رفع ابهام از مذاکرە با اروپا" از جملە نوشتە است اتحادیە اروپا در اعلامیەای رسما اعلام کردە کە "ما با طرف ایرانی، در بارە موضوعات موشکی و ترتیبات امنیتی، در حال مذاکرە هستیم و بە نتایج خوبی رسیدەایم."  نویسندە مقالە گلایە از این دارد کە موضع طرف ایرانی در رابطە با این مذاکرات شفاف نیست، و علیرغم شفافیت طرف اروپائی، اما طرف ایرانی طوری رفتار می کند کە شاید طرف اروپائی دارد دروغ می گوید!

اما واضح است کە چنین مذاکراتی مدتهاست شروع شدە، درست از اوائل زمستان سال گذشتە شمسی. یعنی طرف ایرانی با آگاهی از موضع تند ترامپ و امکان زیاد خروج دولت آمریکا از برجام، با نزدیک شدن بە اروپائی ها و آغاز مذاکرات رسمی برای رسیدن بە تفاهماتی حول مسائل منطقە و برنامە موشکی خود تحرکاتی را آغاز کردە بود کە هنوز هم ادامە دارد. تحرکاتی مثبت.

اما اینکە چرا طرف ایرانی بمانند اروپائی ها شفاف عمل نمی کند، خود جای بحث بسیاری دارد. شاید مهمترین عامل همانا تضاد میان شعار و عمل باشد. دیپلماسی جمهوری اسلامی در بزنگاە خطرات بزرگ اصرار دارد ژست ایدەئولوژیک بگیرد و اما پراگماتیستی عمل کند.

البتە  با توجە بە شرایط خطرناک منطقە و کشور، مذاکرە با اروپائی ها و پیشرفت در آن بسیار خوب است و هیچ عقل سلیمی را از آن شرمگین نیست،... بجز بخشی از خود مذاکرە کنندەگان بویژە آنانی کە بعنوان هستە اصلی قدرت در نظام مشهور شدەاند.

خجالت نکشید، سعی کنید بە این دوگانگی پایان دهید!   

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.