توده ها شکست ناپذیرند

رژیم نژادپرست آمریکایی اسرائیل پس از ٢٢ روز بمباران ممتد نوار غزّه و کشتار کودکان، زنان، پیرمردان و جوانان فلسطین، امروز ۱٨ ژانویه سال ٢۰۰٩ به طور یکجانبه اعلام آتشبس کرد. این آتشبس که یک روز پس از دیدار دو بانوی جنگ امپریالیسم و عقد قرارداد امنیتی بین دو خواهر اعلام شد، نشان میدهد امپریالیسم با تمام توان نظامی خود با استفاده از آخرین دستاوردهای تسلیحاتی خود، علیرغم ارتکاب وحشیانهترین جنایتها نمیتواند بر تودۀ مردم، حتی مردم گرسنۀ محصور در زندان، پیروز شود.
آمریکا و اسرائیل در طول ٢٢ روز بمباران بلاانقطاع غزّه، که بیاعتنایی خود را به مجامع جهانی نشان دادند، در مقابل قدرت لایزال میلیونها مردم جهان به زانو درآمدند و بدون هیچ پیششرطی تسلیم شدند.
آمریکا و اسرائیل که با هدف از میان برداشتن حماس و به بهانۀ موشکاندازی حماس به خاک اسرائیل به کشتار مردم غزّه دست زدند، توانستند فقط یک فرماندۀ نظامی حماس و یک وزیر از کابینۀ آن را بکشند و در نتیجۀ نهایی، دست از پا درازتر، با به جای گذاشتن ویرانیهای عظیم و با یک نسلکشی تازه، پروندۀ جنایتهای بیحد و حساب خود را سنگینتر و سیاهتر ساختند. فراموش نکردهایم که همین سناریو در ماه ژوئن سال ٢۰۰٦ نیز به منظور «حذف حزبالله» به نمایش گذاشته شد، ولی حاصل آن چیزی جز شکست خفتبار جنگافروزان بیحیا و تقویت نیروهای مقاومت لبنان، کشتار مردم بیگناه و ویرانیهای سنگین این کشور نبود.
سنت کشتار و حذف مخالفان، دشمنتراشی و شبحسازی در محافل حاکم آمریکا و اسرائیل، یک سنت دیرینه و پابرجاست. آنها هیچ درسی از تاریخ نیاموختهاند و نشان دادهاند که توان چنین آموزشی را هم ندارند. تکیه بر تسلیحات نظامی یگانه منطقی است که میشناسند. علت وجودی آنها نیز همین است و لاغیر. این محافل به هیچ زبانی جز زبان زور نمیتوانند سخن بگویند. این مهمترین مشخصۀ آنهاست که در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی نباید آن را از نظر دور داشت.
حملۀ هولناک آمریکا و اسرائیل به غزّه با تمام مصایب و فجایع خود، چهرۀ به غایت زشت و کریه «دموکراسی» و «حقوق بشر» امپریالیسم غرب را، جبهۀ دوستان و دشمنان مردم را هر چه بیشتر آشکار ساخت. فاجعۀ غزّه سند محکمی است بر همدستی دولتهای اروپایی و دولتهای مصر، عربستان سعودی و محمود عباس در این جنایت و بربریت کمنظیر.
در جریان وقوع فاجعۀ غزّه گروهی از نمایندگان مجلس ایران و «بسیج ٢۰ میلیونی» تحریم کالاهای شرکتهای اسرائیلی را خواستار شدند. بدین ترتیب ادعاهای ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی دروغین رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز افشاء گردید. دولتهای بولیوی، ونزوئلا، موریتانی و قطر روابط دیپلوماتیک خود را با اسرئیل قطع کردند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اخراج اسرائیل از سازمان متحد را خواستار شد و سوریه در اجلاس دوحه، ادامۀ هرگونه مذاکره صلح با رژیم اسرائیل را بیثمر دانست.
شکست تروریسم آمریکا و اسرائیل در غزّه پیروزی شکوهمند میلیونها میلیون مردم و احزاب وسازمانهای صلحطلب، آزادیخواه و نوعدوست جهان، پیروزی قاطع دولتهای بولیوی، ونزوئلا، موریتانی و قطر و بالاخره پیروزی دیپلوماسی عاقلانۀ ترکیه و سوریه بود.
این پیروزی بزرگ پایدار باد و بر همگان مبارک!

افزودن نظر جدید