حمله به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم!

روز جمعه چهارم خرداد ماه ۱۳۹۷ (۲۵ مه ۲۰۱۸) جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران مورد یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و بنا به اطلاعیۀ کانون نویسندگان ایران ساعاتی قبل از آغاز مراسم، نیروهای سرکوب حکومت، محل برگزاری جشن و اطراف آن را محاصره نموده و از ورود اعضای کانون و سایر دعوت شدگان به محل مراسم جلوگیری کرده اند، اعضای گروه تدارک جشن را بازداشت نموده، اموال کانون شامل پوسترها و بشقاب‌های مزین به آرم کانون را که به رسم یادگار تهیه شده بودند، به غارت برده اند.

کانون نویسندگان ایران از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۴۷ تاکنون در مبارزه علیه سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، همواره خاری در چشم مستبدان حاکم بوده است. یک دهه از عمر کانون در رژیم پهلوی و چهار دهۀ آن در جمهوری اسلامی سپری شده است و در این چهل سال مستبدان حاکم همواره تلاش کرده اند فعالیت های کانون را مختل نمایند، نویسندگان متشکل در کانون را با تهدید و ارعاب خاموش سازند و یا به قتل رسانده و از سر راه بردارند. اعدام سعید سلطانپور عضو هیات دبیران کانون در سال ۱۳۶۰، تلاش برای کشتار جمعی نویسندگان با تصادف ساختگی در راه ارمنستان، ربودن و قتل زبونانۀ محمد مختاری و محمد جواد پوینده در جریان قتل های زنجیره ای، جلوگیری از برگزاری مجامع عمومی کانون، اختلال در برگزاری مراسم یادبود برای شاملو، درویشیان …، و اینک یورش به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس آن، اهم کارنامۀ ننگین جمهوری اسلامی در مقابله با کانون نویسندگان ایران است.

کانون نویسندگان ایران در طول نیم قرن گذشته علیرغم همه فشارهای مستبدان، به همت پایداری اعضای آن بر اهداف و آماج های خود، با پیوستن نسل های جدیدی از نویسندگان، پر توان تر در مقابل سانسور ایستاده است، مرعوب سرکوب نشده، حتی یک گام هم از اهداف اولیۀ خود عقب ننشسته است. کانون به عنوان یکی از موثرترین نهادهای مدافع حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی مردم ایران، جای ویژه خود را در تاریخ معاصر ایران باز کرده است. ترس حکومت از جشن سالگرد تاسیس کانون در مکانی خصوصی و بدون اعلام عمومی با حضور جمعی از نویسندگان، ناشران، هنرمندان و کنشگران فرهنگی و اجتماعی و قرق چندین ساعته‌ی یک منزل مسکونی و کوچه و خیابان اطراف آن، علاوه بر وحشت حکومتگران از نهادهای مدنی هم چون کانون نویسندگان ایران و نقش و تاثیر آن ها در مبارزه برای آزادی های مدنی و حقوق شهروندی، بیانگر ادعاهای فریبکارانه رژیمی است که در دیماه ۹۶ دم از به رسمیت شناختن حق اعتراض و تظاهرات مردم می زد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هم صدا با کانون نویسندگان ایران، هجوم به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون، غارت اموال آن و ایجاد مزاحمت برای ساکنان خانه ای که مراسم در آن برگزار می شد را محکوم می‌کند. ما برگزاری این گونه مراسم و گردهمایی‌ها را حق اولیۀ هر تشکلی می‌دانیم. از همۀ سازمان های سیاسی، تمامی مبارزان راه آزادی، نهادهای مدافع حقوق دموکراتیک مردم و حقوق بشر، انجمن های مدافع آزادی اندیشه در کشورمان و در سراسر جهان می‌خواهیم به دفاع از کانون نویسندگان ایران و حق فعالیت آزادانۀ آن برخیزند. صدای اعتراض به یورش ماموران حکومت به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران را به هر شکل و در هر سطح که مقدور است، پر طنین تر کنند.

 ۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۷ مه ۲۰۱۸

افزودن نظر جدید