اطلاعیه برگزاری سومین نشست حضوری شورای مرکزی دوره ۱۵

۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۷ (۲۶ و ۲۷ ماه مه ۲۰۱۸)

سومین نشست حضوری شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)  ـ دوره ۱۵ ـ در روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۷(۲۶ و ۲۷ ماه مه ۲۰۱۸) با شرکت رفقای عضو و مشاور شورای مرکزی و تعدادی از رفقای ادواری شورا برگزار گردید.

در طی دو روز موضوعات مربوط به دستور کار نشست مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم در هر موضوع اتخاذ شد. در این جلسه پس از توضیحات هیات رئیسه شورا، استماع تذکرات و پاسخ مسئولین، گزارشی از نتایج کار کمیسیون  تنظیم رابطه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با حزب چپ ایران (فداییان خلق) را به جلسه ارائه داده شد.  

موضوعات اصلی مورد بررسی و تصمیم گیری دراین نشست عبارت بودند:

الف ــ تنظیم رابطه سازمان با حزب چپ ایران (فداییان خلق)

ب ــ  تعیین زمان، دستورکار و تدارکات کنگره ۱۶ سازمان

دستورکار نشست شامل موارد زیر بود:

۱. تذکرات و سوالات

۲. بررسی گزارش های مسئولین و ارگانهای شورای مرکزی

۳. تنظیم رابطه سازمان با حزب چپ ایران (فداییان خلق). (پایه ها و اصول طرح  مصوب نشست را در زیر گزارش مشاهده می کنید.) *

۴. زمان برگزاری و دستو کار کنگره  ۱۶ و تشکیل کمیسیون برای تدارک مضمونی کنگره

۵. موضوع دستور بحث سیاسی بر روی محورهای زیر بود که بحث های ضرور در مورد آن ها انجام گرفت: 

ـ خروج آمریکا از برجام و  نتایج آن، موضع ما نسبت به مسائل جهانی و سیاست آمریکا

شورای مرکزی برماندن ايران عليرغم خروج امريکا از آن تاکيد داشت. به نظر شورا خروج از برجام خطر حمله نظامی را افزايش داده و موجبات اتحاد اروپا و امريکا در مقابل ايران را فراهم خواهد کرد. شورای مرکزی براجتناب به اقدامات تحريک آميز توسط جمهوری اسلامی تاکيد داشت.

ـ ارزیابی از اعتراضات  مدنی، تظاهرات کارگری اخیر در ایران، ابعاد تاثرات آن بر روندهای سیاسی جاری کشور

شورای مرکزی برگسترش اعتراضان گروه های اجتماعی تاکيد داست و براين نظر بود که هنوز اعتراضات پراکنده اند و به اعتراض سراسری فرانروئيده اند. البته اعتراضات رانندگان سراسری بود. پيوند اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی می تواند به يک حرکت تاثيرگذار در صحنه سياسی کشور تبديل شود و حکومت را در اين و يا آن عرصه به عثب بنشاند.

ـ چپ و اپوزیسیون و نقش هر یک؛ ما و جمهوری خواهان

متاسفانه هنوز پراکندگی در صفوف اپوزيسيون حاکم است. در حالی که وضعيت سياسی کشور ايجاب می کند نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گرد هم بيآيند و ثقلی از اين نيروها را شکل دهند. تلاش هائی در اين زمينه شروع شده است. اميد است که پيش برود.

ـ وضعیت نیروهای درون حکومت

شکاف در درون حکومت با گسترش اعتراضات رو به تعميق است. ترديد در بين بخشی از حکومتگران نسبت به توانائی غلبه بر بحران های موجود افزايش يافته است. ولی هنوز شکاف در ارگان های سرکوب مشاهده نمی شود.

*در بارۀ مناسباتِ

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با حزب چپ ایران (فداییان حلق)

تا کنگرۀ آیندۀ سازمان!

پایه‌ها و اصولِ طرح:

– فعالیت سازمان ادامه دارد و در نهادهایِ برگزیدۀ کنگره [شورای مرکزی سازمان، هیئت رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، هیئت تدارک کنگره (هتک) و هیئت نظارت مالی] تغییری مجاز نیست.

– شورای مرکزی سازمان و هیات سیاسی اجرائی مجاز هستند در نهادهای برگزیدۀ خود تغییرات لازم را ایجاد کند.

– سازمان، برپایۀ وظیفۀ محوله از سویِ کنگرهٔ فوق‌العاده، باید برایِ پا گرفتنِ حزب نیروی لازم را اختصاص دهد.

– کنش‌گریِ سازمان نباید در تقابل با کنش‌گریِ حزب قرار گيرد.

 

14 آذر 1395 (4 دسامبر 2016)

 

افزودن نظر جدید