بە وجد آمدن تندروهای درون نظام

اگر امروز روزنامەهای وابستە بە تندروهای درون نظام، از جملە متعلق بە سپاە پاسداران را ورق بزنیم از بە وجد آمدن آنان از میل بە اعلام ظهور شرایط جنگی در کشور، در پی خروج ترامپ از برجام مواجە خواهیم شد!

در روزنامە جوان، نزدیک بە سپاە پاسداران، در مقالەای بە قلم سید عبداللە متولیان از فوریت پیشنهاداتی از این دست گفتە می شود: تشکیل سازمان رزم اقتصادی کشور، ستادهای مردمی پشتیبانی از جنگ اقتصادی و.... و یا سردبیر این سایت 'عبداللە گنجی' در مطلبی از قرارگرفتن کشور در یک جنگ پیچیدە و همەجانبە می گوید.

در حالیکە این سایت تندرو از رویکرد بەگفتە آنان انفعالی دولت انتقاد می کند و خواهان پاکسازی بدنە اجرائی دولت از عناصر بقول آنها بی انگیزە و بی تفاوت است، راە خروج از وضعیت موجود را در اعلام شرایط جنگی می بیند. شرایطی کە بظاهر قرار است ابتدا از اقتصاد شروع شود، اما با پیشنهاد دیگری بە اسم 'ستادهای مردمی پشتیبانی از جنگ اقتصادی' عملا بە راەاندازی دستجات و باندهائی از نیروهای نظامی و شبە نظامی در کشور منجر خواهد شد کە بی شباهت بە اس اس های هیتلری برای قلع و قمع مخالفان و کنترل جهنمی جامعە نخواهد بود.

بە وجد آمدن تندروهای درون نظام و از جملە سپاە پاسداران بی مورد نیست، زیرا دورشدن از دیپلماسی و آنچە آنان رویکرد انفعالی دولت می نامند، عملا بە معنای قدرت گیری بیشتر سپاە در اقتصاد، نفوذ گستردەتر در سیاست و بە عقب راندن بیشتر نیروهائیست کە خواهان حل مشکلات از طریق دیپلماسی و سیاست هستند.

تندروهای نظام با ترامپ جان تازەای گرفتەاند و در پی جبران شکست های خود برآمدەاند. آنان دوبارە خواب یکدست کردن حاکمیت را می بینند.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.