هدف گرفتن قلب 'پ ک ک'

عملیات ارتش ترکیە در خاک اقلیم کردستان ادامە دارد. طبق اخبار منتشرە در سایتهای کردی، ارتش این کشور در روستای 'بەرمیزە' در منطقە 'برادۆست' دست بە استقرار تجهیزات و ادوات سنگین نظامی زدەاست در حالیکە از طرف دولت اقلیم کردستان و دولت عراق واکنشی مشاهدە نمی شود. شیوە عملیات نظامی ارتش ترکیە در این منطقە نشان از آن دارد کە نیروهای نظامی ترکیە درصدد حضور درازمدت خود در این مناطق هستند. این در حالی است کە درگیری ها میان این نیروها و گریلاهای 'پ ک ک' در همین ناحیە روزانە ادامە دارد و منطقە کاملا حالت جنگی بخود گرفتە است. لازم بەیاد آوری است کە گفتە شود 'برادوست' نزیک منطقە قندیل است و در واقع ارتش ترکیە درصدد است کە بعد از استقرار کامل در آن، بە قندیل هم حملە همەجانبەای را ترتیب دهد.

ارتش و دولت ترکیە با این کار خود، قلب 'پ ک ک' را نشانە رفتەاند. اگر ترکیە قادر بە تسخیر قندیل شود، واقعیت این است کە بمثابە ضربە سنگینی خواهد بود بە پ ک ک' و نیروهای شبە نظامی آن. قندیل و مناطق مرزی میان ایران و ترکیە و عراق در تمامی این سالها نقطە استقرار مهمی برای گریلاها بودەاند، و 'پ ک ک' در صورت از دست دادن آنها متحمل فشارهای بیشتری خواهد شد.

اما آیا در شرایطی کە تظاهراتهای خیابانی مردم کردستان ترکیە بشیوە سابق ادامە ندارند و دولت ترکیە در اثر ایجاد جو امنیتی و فشار بر نیروهای مدنی قادر بە خاموش کردن موقتی آن شدە است، رویای تسخیر قندیل و احتمال تسلط ترکیە بر آن را می توان پایان دورە خاصی از جنبش کردهای ترکیە در نظر گرفت؟

شاید بتوان گفت کە بعد از این لزوم حضور و فعالیت نیروها و فعالانی همچون دمیرتاش ها از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد، و کردستان ترکیە بیشتر بە سمت تکیە بر نیروهای مدنی و داخلی خود خواهد رفت. جنبش کردها را سر بازایستادن نیست.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.