عمل در جهت مخالف رویا

ترامپ با خارج شدن از برجام در صدد شکستن رویای ایران برای تبدیل شدن بە یک قدرت منطقەای است، هرچند هم اکنون نیز ایران در غیاب رقبای قدرتمند کلاسیکی در منطقە، از جملە در عراق، و رشد در زمینە تسلیحاتی و نفوذ در کشورهای همسایە کماکان بە یک قدرت منطقەای تبدیل شدە است. بنابراین دقیق تر این است کە گفتە شود ترامپ در صدد توقف روندیست کە بویژە از زمان افتادن رژیم صدام حسین در عراق شروع شدە و علیرغم فراز و نشیبهای آن کماکان ادامە دارد.

ترامپ اما بە تنهائی و با استفادە از قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و با کمک همپالگی هائی مانند اسرائیل و عربستان قادر بە پیشبرد قاطعانە چنین روندی نیست. از جملە مقاومت در سطح اروپا، کە با شروع جنگ تجاری با این قارە، بە سطح نوینی خواهد رسید ترامپ را باز با مشکلات بیشتری در این راە مواجە خواهد کرد.

هم چنین همکاری ایران و عربستان در نشست اخیر سران اوپک بر سر سقف تولید نفت نشان می دهد کە حتی کشوری مانند عربستان نیز آنگاە کە منافع ملی مطرح است می تواند از همراهی با آمریکا گریز بزند و سیاستی دیگر در موارد مشخص پیشە کند.

ترامپ با اتخاذ سیاست "تنها آمریکا و تنها بە نفع آمریکا"، آمریکا را بە سوی ایزولە شدن رهنمائی می کند. در جهانی کە پیشبرد منافع تنها بر اساس همکاری ها و روابط چند جانبە می تواند مطرح باشد، ترامپ با نوع سیاست های خود عکس آن جهتی عمل خواهد کرد کە در نظر دارد.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.