بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان، متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات

بحث و گفتگو در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی

سخنرانان:  - کامبیز قائم مقام: عضو هیئت اجرائی سازمان های جبه ملی خارج از کشور
- یدی قربانی: عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران
          - کوروش پارسا: عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران
                     - فرید اشکان: فغال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)  

زمان: یکشنبه 24 تیر 1397 برابر با  15 ژوئیه 2018

ساعت 22:30 به وقت تهران ( 20:00 به وقت اروپای مرکزی؛ 14 به وقت شرق آمریکا )

آدرس اطاق:

So‌cial Issues & Politics

Human Rights

Goftegouyesiyssi

برگزار کننده: داریوش پارسا

بخش: 

افزودن نظر جدید