لمپنیسم، همچنان در حال رشد

روز دوازدهم تیرماه، یکی از مشهورترین گنده لاتهای ایران بنام وحید مرادی, ملقب به عقاب ایران، در زندان توسط  یکی از زندانیان که بجرم قتل زندانی شده بود، بقتل رسید. وحید مرادی که بیشتر اعضای بدن و حتی صورتش خالکوبی و جای چاقو بود، دارای نوچه ها وطرفداران و دشمنان زیادی در میان لاتها بود.  وحید مرادی در روز 27 خرداد، یک روز پس از آزادی از زندان دوست صمیمی خود را درمنزل دوستش با ضربات چاقو بقتل رساند و دو نفر دیگر را مجروح کرد، و انگیزه قتل را توهین ناموسی از جانب دوستش بیان کرده بود، و روز بعد در حین فرار در مرز دستگیر شد. در مراسم تشییع جنازه وحید مرادی، بیش از یکصد هزار نفر شرکت کرده بودند، حضور این جمعیت انبوه نسبتا جوان، با پیراهنهای سیاه و بدنهای خالکوبی شده، نشانگر رشد لمپنیسم و انحطاط اخلاقی در بخشی از نسل جوان ماست که آینده خطرناکی را برای این نسل و جامعه ما در پی خواهد داشت.

پدیده لات بازی و چاقو کشی از زمان قاجار تاکنون حضور چشمگیری در جامعه داشته است، در دوران قاجار قداره بندی و قمەکشی در میان لاتها مرسوم بود، اما در دوران رضا شاه یکی از لاتهای معروف تهران بنام نجف حمال چاقوی ضامن دار را ابداع کرد که پس از آن چاقوی ضامن دار به حربه اصلی لاتها تبدیل شد. در اوایل انقلاب که روحیه انقلابی بر جامعه حاکم بود، لمپنیسم زمینه مساعدی برای رشد نداشت، اما با توجه به نحوه برخورد خشونت آمیز حاکمیت با مردم مانند اعدام وشلاق زدن در ملا عام و فروریزی، برخی از ارزشهای اخلاقی، میزان لاتها افزایش یافت و درهر کوی و برزن در محله های متوسط نشین و فقیر نشینن لاتها نفس کش می طلبند، بر طبق آمار پزشکی قانونی روزانه حدود 2000دعوا و درگیری منجر به ضرب و جرح روی می دهد که در 20 درصد این دعواها اسلحه سرد یعنی چاقو، قمه، تیغ موکت بری و حتی شمشیر بکار می رود و برطبق همین آمار از سال 80 تا کنون 15000 هزارنفر بر اثر اصابت چاقو بقتل رسیده اند. شرایط نبودن امنیت در جامعه موجب شده که حتی بعضی زنان نیز برای دفاع در برابر حمله احتمالی ناچارند با خود چاقو حمل کنند.

عوامل افزایش لاتها و چاقوکشها

الف ـ فقر فرهنگی و فقر مالی: برخی از جوانان بیکار و فقیر و ناآگاه که دارای زمینه های شرارت و زورگویی هستند و در محله های لات خیز زندگی می کنند، برای تامین هزینه زندگی و کسب شهرت وارد عرصه لاتها می شوند. لاتها دارای سلسله مراتبی هستند که عبارتند از نوچه، لات و گندەلات، طی این مراحل به میزان توانایی جسمی و تعداد دعواها و نترس بودن آنان در درگیریها و تعداد زندانی شدن  میزان خالکوبیها و داشتن جای چاقو در بدن دارد، لاتها معمولا از راه فروش مواد مخدر یا باجگیری امرار معاش می کنند .

ب ـ تبلیفات در رسانه های گروهی: تاکنون چندین جلد کتاب درباره زندگی لاتها منتشر شده و از کسانیکه بارها بجرم شرارت و چاقوکشی زندانی شده اند با عناوین مردمی و جوانمرد نام می برد. تاکنون چندین بار تلویزیون جمهوری اسلامی از امین فرزانه یکی از گنده لاتهای تهران برای مصاحبه دعوت کرده، است امین فرزانه در این برنامه ها  بشرح لات بازیهای خود می پردازد، و در واقع به این قشر مشروعیت می بخشد.

نکاتی چند پیرامون پدیده لاتها و چاقوکشی

 بعلت نهادینه شدن خشونت در جامعه، چاقو کشی از انحصار لاتها بدر آمده و برخی از مردم را که دارای خصلتهای لمپنی نیستند، نیز در گرفته است. زنان که خود یکی از قربانیان اصلی چاقو کشی هستند، در این سالها دهها زن، همسرانشان را بعلت اختلافات شدید و یا تجاوز به فرزندان با چاقو بقتل رسانده اند. بعنوان مثال می توان از ریحانه جباری نام برد که بخاطر دفاع از خود و مصون ماندن از تجاوز، یک مرد بسجی را  با چاقو از پای در آورد. مدارس که باید جایگاه آموزش و پرورش باشند در این سالها چندین قتل در مدارس بوسیله دانش آموزان با چاقو روی داده است.

در گذشته چاقو کشی منحصر به لاتهای جوان و میانسال بود، اما اینک نوجوانان نیز در دعواها مرتکب چاقو کشی می شوند که بعضی  نیز منجر بقتل شده است دهها نوجوان زیر 18 سال بجرم قتل اکنون در زندان و در انتظار حکم اعدام هستند. قاتل روح اله داداشی قهرمان پرورش اندام ایران که با چاقو کشته شد یک نوجوان 17 ساله بود که اعدام گردید.

در گذشته چاقو کشی در هر مکانی روی نمی داد، اما اینک در فضای خشونت زای کنونی چاقو کشی مرزها را در نوردیده. تاکنون چندین بار چاقو کشی درحین مسابقات فوتبال وکشتی در استادیومها و سالنهای ورزش رویداده است، همچنین بیمارستانها نیز از چاقو کشی مصون نمانده. در بیمارستانهای قم و اردبیل  دو نفر در برابر چشم بیماران،  بر اثر چاقو کشی بقتل رسیدند وچندین نفرنیز مجروح شده اند.

در اغلب محله های متوسط نشین و فقیرنشین، انواع ابزار دعوا، مانند گرز و چاقو، پنجه بکس و حتی شمشیر در ملا عام بفروش می رسد این نوع ابزارهیچکدام کاربردی جز برای دعوا ودر گیری ندارند و نیروی انتظامی نیز، هیچ نظارتی برفروش این ابزارهاندارد.

ویژگی که در همه لاتها وجوددارد، کرنش دربرابر فرادستان و زورگویی به فرودستان بویژه زنان است. بعنوان نمونه می توان به ویدیویی اشاره کرد که در آن یکی از لاتها بنام اسد اوباش در حال کتک زدن یک زن دیده می شود، که بزور می خواهد او را مورد تجاوز قراردهد، اما زن با گریه و التماس حاضر به پذیرش نیست، در دنباله همین فیلم اسد اوباش را در پاسگاه نیروی انتظامی  درحال گریه و التماس و ابراز پشیمانی نشان می دهد .

لاتها همواره با حاکمیت بخاطر منافع و با روحانیت بخاطر باورهای مذهبی پیوند داشته اند، از اینرو همواره در همکاری با ارتجاع و در تقابل با مردم نقش ویرانگری داشته اند، و به مزدوری رژیمها درآمده اند. استفاده شیخ مرتجع شیخ فضل الله نوری از قمه کشها و قداره بندان در تقابل با مشروطه خواهان، و همچنین نقش مخرب لاتها در کودتای 28  مرداد و آزار و اذیت دستگیر شدگان در زندان کهریزک توسط اراذل و اوباش از کارنامه های ننگین این قشر در تحولات سیاسی کشورماست. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری، عده ای از لاتها با کلاه مخملی و کت و شلوار مشکی بطور دسته جمعی بنفع کاندیداها حضور داشتند. این امر نشانه ورشکستگی رژیم است که از این قشر سربار جامعه برای تبلیفات انتخاباتی سود می جوید. جاهلها با نوچه هایشان همواره پای ثابت مراسم سوگواری هستند و اغلب درصف مقدم دسته های عزاداری حرکت می کنند وخود را خادم الحسین می خوانند.

یکی از بحرانهای بسیار خطرناک جامعه، که حاکمیت بنفع خود از آن سود می برد، پدیده لمپنیسم است که تاثیرات ویرانگری برجامعه و برخی  جوانان  برجای می گذارد. این خیل عظیم اراذل و اوباش که پیامد و نتیجه عملکرد مخرب جمهوری اسلامیست. در برآمد خیزشهای مردمی نقش سرکوبگرانه ای خواهند داشت. چنانکه سردار همدانی یکی از سران سپاه، به بسیچ  و سازماندهی لاتها در برابر تظاهرات مردمی اعتراف کرد و چنانکه عکسها و ویدیوها دیده شده لاتها را  در روزهای اوج تظاهرات قمه بدست و هفت تیر یکمر درحال سرکوب نشان می دادند و در خیزش دی ماه گذشته زندانیان قاتل و چاقو کش را از زنذان دیزل ‌آباد کرمانشاه برای سرکوب مردم به خیابانها گسیل داشتند و اینان نیز با بیرحمی مردم را مورد ضرب وشتم قرار می دادند.

با توجه به کارنامه رژیم در ایجاد نابهنجاریها، رشد لمپنیسم همچنان تداوم خواهد داشت

 

افزودن نظر جدید