درگذشت عباس امیرانتظام، عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران

برابر اخبار رسیده، مهندس عباس امیر انتظام عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران، صبح امروز، پنچشنبه ۲۱ تیرماه  ۱۳۹۷، در پی یک سکته ی قلبی از میان ما رفت.

عباس امیرانتظام، معاون مهندس بازرگان در دولت موقت و سخنگوی آن دولت که از مخالفان سرسخت ولایت فقیه بود در سال ۱۳۵۸ از طرف دانشجویان خط امام و حکومت اسلامی به اتهام پوچ همکاری با دولت آمریکا محاکمه و محکوم به اعدام شد. اگر تلاش های مهندس بازرگان که موفق شد این حکم را به حکم حبس ابد تبدیل کند نبود او در همان زمان اعدام شده بود.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این پیرو ثابت قدم راه مصدق و مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و استقلال ایران را به همسر وفادار و فرزندان او، به ملت ایران، به همه ی آزادیخواهان و خاصه به جبهه ملی ایران تسلیت می گوید.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی  مقدس زاده

 

افزودن نظر جدید