بولتن کارگری شماره ۲۴۶

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

لطفا در خصوص این مطالب اطلاع رسانی فرمائید تا حق و حقوق مردم که اکثرا از قشر کارگر هستند جامعه اسلامی کارگران تبریز در خصوص کلاهبرداری از آنها با حمایت مسئولین دولتی از متولیان امر مطالبه گردد::
با توجه به اینکه در طول 10 ساله اخیر موسسه ای به نام جامعه اسلامی کارگران در تبریز که عوامل این موسسه انقلابی و از وابستگان دولتی بوده و از سوی مسئولین دولتی حمایت میگردید با حمایت دولت اقدام به فروش اراضی ملی پلاک ثبتی 1002 اصلی و فرعی از اصلی واقع در شهرک باغمیشه تبریز به مردم بی بضاعت و کارگر تبریز درقالب مصالحه نامه و امتیاز زمین به تعداد زیادی از مردم با امضاء شخصی به اسم باغبان یکی از مسئولین جامعه اسلامی کارگران تبریزو توسط احد زال پور به مردم فروخته شده و بعد از مدتها نه خبری از زمین میشود ونه خبری از این موسسه
سالها از این ماجرا میگذرد و مردم متوجه میشوند که برخی از عوامل این موسسه از جمله آقای باغبان و احد زال پور با شکایت مسکن و شهرسازی بصورت صوری به زندان افتاده اند و برخی نیز این مبالغ را با حمایت مسئولین دولتی جهت ناامن کردن کشورهای اروپائی توسط شخصی به اسم احد زال پور انتقال داده شده است
با وجود نامه ای مبنی بر محکومیت این اشخاص .
در فاصله زمانی موسسه ای بنام کمیته مسکن جامعه اسلامی کارگران نشات گرفته از خود جامعه اسلامی کارگران و با مدیریت شخصی به اسم امیر پوروطن بر سر کار آمده و با دادن فراخوان اقدام به کشاندن مردمی که مصالحه در دست داشته اند به این موسسه میکنند و مردم را با این عناوین فریب داده و مصالحه نامه های آنها را تبدیل به پیش قرارداد میکند و مدعی میشود که به دلیل کفاف ندادن متراژ این اراضی با متقاضیان مصالحه به دست چنین توافق می گردد که این اراضی در شرف حل و فصل میباشد و با کسر متراژ به متقاضیان ظرف مدت 2 سال آینده تحویل داده خواهد شد و در صورت حل و فصل نشدن این موضوع قراردادهای اخذ شده عینا به متقاضیان عودت داده خواهد شد
ولی بعد از گذشت چند سال از این موضوع نه خبری از مصالحه میشود و نه زمین و نه کمیته مسکن.
مردم با مراجعه به مراکز قضائی مشاهده میکنند که نه تنها در این فاصله زمانی متولیان این امر با وجود برگه محکومیت آنان به دلایل نامشخص از زندان رهائی یافته اند بلکه مقامات قضائی مدعی هستند که اشخاصی که مصالحه نامه ها را تبدیل به پیش قراردادکرده اند سابقه دار هستند.(یعنی دولت با بکاربردن اشخاص سابقه دار چنین وانمود کرده که متقاضیان عملا مصالحه نامه های خود را تحویل به اشخاص کلاهبردار داده اند و دولت در قبال این امر کاری از دستش بر نمی آید ولی تمامی فراخوانها و احداث این مراکز در نقاط مختلف شهر چه در زمان کلاهبرداری و چه بعد از آن بصورت فراخوان رسمی در روزنامه های معتبر و نصب پلاکارد بوده و دولت نسبت به این موضوع نظارتی نداشته است و با مهر رسمی این مصالحه نامه های مردم از آنها اخذ شده است)
دوباره جامعه اسلامی بر سر کار می آید و با اهداف انقلابی و با رویکردی دیگر و مدیریت اشخاص انقلابی که از طرف شخص انقلابی به اسم عبدالله حمیدی در تهران حمایت میشود
لازم به ذکر است این شخص نیز از کلاهبردارانی که اقدام به دریافت مصالحه نامه های مردم نموده اند (آقای امیر پوروطن) نیز از طرف این شخص مورد حمایت قرار گرفته اند تا عملا دست تعداد زیادی از مردم را از حق و حقوق خود کوتاه کرده و از طرق دیگر به تبرئه کردن عوامل این موسسه دست به کلاهبرداری و زمین خواری دیگری بزنند.
با کمال تعجب جامعه اسلامی کارگران که به مدیریت شخص دیگری بنام یدالله جعفری بر سر کار آمده ابراز بی اطلاعی از موضوع پیش آمده میکند و مقامات قضائی طی نامه نگاریهای مختلف شکایات مردم را منطعف به بخش اصلی این اراضی کرده تا عملا صحبتی از بخش فرعی به میان نیاید.
از طرف دیگر بخش فرعی این اراضی از طریق زیر مجموعه های این موسسه توسط شخصی به اسم داود سپاهی بارنجی از کارمندان بانک سپه و با مستندات ساختگی و اقدام از طرف تهران و استفاده از نفوذ خود در وزارتخانه های دولتی دست به حق ریشه ساختگی بنام خود اقدام کرده است.(یعنی تصاحب بخش فرعی این اراضی توسط مسئولین دولتی از طریق حق ریشه ساختگی بنام ایشان و با مستندات ساختگی با تبرئه کردن محکومیت دیگر اشخاص مرتبط به این ماجرا)
در حالی که در مستندات مبنی بر محکومیت عوامل این موسسه این اراضی شرح داده شده است که به هیج عنوان غیر ملی نبوده ولی در قبال این کلاهبرداری اینبار تمامی مراکز دولتی با کلاهبرداران این موسسه همسو گردیده و بخشی از این اراضی در قالب دفترچه های حق مالکیت و حق ریشه به وابستگان دولتی و ایثارگران و انقلابیون و خانواده های شهید واگذار گردیده و برخی نیز با اطلاع یافتن از این موضوع که وزارتخانه های دولتی در این امر دستی داشته برای تصاحب اموال اطرافیان دست به اقدامات سیاسی ضد انقلابی زده و از طریق مخبری با هماهنگی داود سپاهی بارنجی اقدام به تصاحب مدارک و مستندات مردم توسط این شخص میکنند و برخی از مسئولین حراستی نیز به همین شکل اقدام به تصاحب مستندات مردم میکنند(لازم به ذکر است خود داود سپاهی نیز از طریق استراق سمع و مخبری عملا دست برخی از اشخاص را از حق و حقوق خود مربوط به این اراض کوتاه کرده و مدارک و مستندات مردم را در اختیار دیگران قرار میدهد.).
حال سیل شکایات مردم عادی مالباخته در دادسرای تبریز سالهاست بلاتکلیف مانده و دولت عملا با عوام فریبی نه تنها اقدام به رسیدگی به پرونده شاکیان نکرده و از طرف دیگر با ایجاد فرصتی دست کالاهبرداران را در خرید و فروش این اراضی باز گذاشته و اراضی مربوطه در حال خرید و فروش میباشد و واگذاری به انقلابیون و ایثارگران و خانواده های شهید در قالب دفترچه حق مالکیت مینمایند و هر شخصی هم اقدام به فروش میکند بلافاصله دست به خرید مسکن در دیگر کشورها میزند.
زمانی که مصالحه نامه های مردم توسط امیر پوروطن و با حضور داود سپاهی تبدیل به پیش قرارداد میشود این دو شخص بلافاصله توسط تهران دست به حق ریشه ساختگی از قبل طراحی شده بنام داود سپاهی میزنند و در این فاصله زمانی آقای داود سپاهی مدعی میشود که سکته کرده و چیزی را بخاطر نمی آورد و در بیمارستان بستری شده است.
بالاخره بعد از ماهها ایشان مدعی میشوند که این زمینها زمین پدری ایشان است و از طرف ایشان و جامعه اسلامی کارگران تبریز زمین به مردم داده خواهد شد و چون تعداد متقاضیان زیاد بوده و این ارضی در دست سپاه و وازرتخانه های دولتی ایست و به ایشان گفته شده تا جوابگوی مردم نباشد و مردم باید همچنان منتظر بمانند و ایشان از هرگونه اعتراضات و پافشاریهای مردم مبنی بر مطالبه وجه داده شده یا زمین مورد نظر آنان را تحریک کرده و اقدام به استراق سمع میکند.
ولی حال بعد از گذشت سالها از این ماجرا از آقای باغبان و امیرپوروطن خبری نمیشود و داود سپاهی بر سر شغل قبلی خود بازگذشته و دیگر به هیچ کسی پاسخگو نیست
مقامات قضائی نیز با وجود شکایات مردم برعلیه این اشخاص چنین بیان میکنند که امیر پوروطن را دولت حمایت میکند و بر علیه آقای داود سپاهی چون مدرکی در دست نیست پس نمیتوان ایشان را دستگیر کرد در حالی که در جامعه کنونی هستند اشخاص سودجوئی که بر علیه شخص بی گناهی شکایتی انجام میدهند وتوسط یکی دو نفر بعنوان شاهد یا شاکی بلافاصله شخص بیگناه را محکوم کرده و مقامات قضائی را وادارد میکنند تا حق بیگناهی را به شخص سود جو بدهد ولی در موارد اینچنینی با وجود سیل شکایات مردم بر علیه این اشخاص همچنان مقامات قضائی پاسخگوی مردم نیستند و نسبت به برخورد با متخلفین هیچگونه مبادرتی از خود نشان نمیدهند نمونه ای از آن شکایات مردمی بلاتکلیف که سالهاست در دادسرای تبریز خوابیده است .
این اراضی معروف به اراضی ملی پلاک ثبتی 1002 اصلی و فرعی از اصلی و زمینهای استانداری واقع در شهرک باعمیشه تبریز بوده.
اتحادیه املاک تبریزبه دلیل سرازیر شدن سیل شاکیان به دادسرا اقدام به دادن بیانیه ای برای جلوگیری از فروش این زمینها کرده که نشان از این داشته این اراضی قبل ازشکایات مردم و بعد از آن در حال خرید و فروش بوده است
http://amlaktabriz.ir/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid...
نمونه ای از کانال تلگرامی اشخاص انقلابی که در چهارچوب جامعه اسلامی کارگران فعالیت میکنند
@kargarantabriz
اشخاص نامبرده شده در این مطالب و جامعه اسلامی کارگران نه تنها اموال مردم بی بضاعت و کارگر مردم که از عرق جبین سالیان سال مبالغی را پس انداز نموده و برخی نیز دست به فروش دارائیهای خود برای درست کردن آینده درخشان برای خود و فرزندانشان کرده بودند زندگی آنان از هم پاشیده و بسیاری از آنها به همین دلیل از دنیا رفته اند
حال مسئولین دولتی با حمایت این اشخاص انقلابی و نفوذی و واگذاری مستندات مردم به غیر عملا چهره های سلطه گر و سرکوبگر خود را نشان داده و نشان از کینه دیرینه خود از مردم را به نمایش گذاشته اند
زمین خواری بصورت غیر مستقیم و بالا کشیدن دارائیهای مردم به جهت اهداف خود بصورت غیر مستقیم و روی کار آوردن اشخاص انقلابی به منظور فریب مردم تنها گوشه ای از خیانتهای مسئولین دولتی است.

متاسفانه ما هم از جامعه اسلامی کارگران تبریز مصالحه دریافت کرده بودیم و آنها را از ما گرفته تبدیل به پیش قرار داد کردند.
خدا لعنت کند بر عوامل این جامعه که زندگ ما از هم پاشید.
پس انداز چند ساله ما که سالها برای خرید آپارتمان جمع میکردیم ازمون گرفتند.
خدا ازشون نگذره.

چگونه این اراضی ملی است ولی در حال خرید و فروش بوده.
سایت اتحادیه املاک تبریز