گفت و شنود با حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گفت و شنود  با حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

زمان: شنبه ٣ شهریور ۱٣۹۷۲۵ آگوست ۲۰۱٨

ساعت 13:00 تا ساعت 17:00 

بخش غیررسمی همراه با صرف شام در فضایی دوستانه

ساعت 17:00 تا ساعت 19:00

محل: آمستل فین

دوستان عزیز در اطلاعیه بعدی اطلاعات تکمیلی مراسم در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هلند

 

افزودن نظر جدید