لطفا یک مدل اعتراضی ارائە دهید!

وزیر کشور در سخنانی گفتە کە "دشمن تلاش می کند تنش های اجتماعی، نارضایتی و اعتراض ها را بە ناامنی تبدیل کند."

ظاهرا جملە آقای وزیر از لحاظ منطق کم نمی آورد. کسانی همیشە در کمین اند تا بقول ایشان از شرایط سواستفادە کنند. بسیار خوب آقای وزیر! لطفا یک مدل اعتراضی ارائە دهید تا ملت بدانند چگونە باید اعتراض کنند تا اعتراضشان مورد سو استفادە قرار نگیرد! شما کە اجتماعات، تظاهرات، تحصن و اعتصابات را بالکل ممنوع کردەاید. حتی بە قانون اساسی خود در مورد تظاهرات مسالمت آمیز هم پایبند نیستید. زیرا کە طبق منطق شما دشمن آن را بە عامل ناامنی تبدیل می کند. تازە در جریان جنبش سبز، مردم در خانەهای خود، روی پشت بامها همان شعاری را سر می دادند کە شما ظاهرا می پسندید "اللە اکبر!" اما این هم اجازە دادە نشد و بشدت سرکوب شد. یعنی خانە هم برای اعتراض ممنوع شد! شما حتی از ندای اللە اکبری کە بدان مفتخرید هم احساس ناامنی کردید!

فارغ از اینکە آقای وزیر هیچگاە توضیح نمی دهد کە مثلا چرا در ایران اعتراض مردمی بلافاصلە توسط دشمنان بە ناامنی تبدیل می شود، و اما در کشورهای دیگر از جملە در اسکاندیناوی ابدا، باید گفت کە سرچشمە ناامنی همین حساسیت بە امر اعتراض است.

در جامعەای کە اعتراض در شکلهای قانونی و مورد پذیرش جوامع مدرن امکان پذیر نباشد، بە شیوە اتوماتیک اعتراض مساوی با ناامنی تعبیر خواهد شد. رژیم جامعە را بە محل ناامنی برای اعتراض تبدیل کردە است. ناامنی نە بعلت سواستفادە از امر اعتراض توسط بقول وی دشمنان، بلکە بعلت همین برخورد امنیتی با اعتراض بوجود می آید.   

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.