در سوگ رفیق بیژن هیرمن پور

روز نهم شهریور ماه ۱۳۹۷ (۳۱ اوت ۲۰۱۸‌) رفیق بیژن هیرمن‌پور درگذشت. بیژن هیرمن‌پور یکی از چهره‌های شاخص پیشروانی بود که با پشتکار و از خودگذشتگی زائدالوصفی تلاش کردند راهی دیگر را در برابر جنبش چپ ایران بگشایند. او علیرغم مشکل بینائی، در تدوین مباحث و استراتژی که به ایجاد و پایه‌گذاری جنبش فدائیان خلق منجر گشت، نقشی فعال داشت و با رفیق مسعود احمدزاده از رهبران بنیانگذار جنبش فدائیان خلق و بسیاری دیگر از رفقای اولیۀ‌ سازمان فدائی همفکری و همکاری نزدیک داشت.

بیژن هیرمن‌پور، انسانی سخت‌کوش و پر تلاش بود. با دانش و توانائی که داشت، در محافل مطالعاتی دوران خود، از نفوذ کلام و اعتبار زیادی برخوردار بود. همین خصوصیت او را به یکی از چهره‌های مهم آن دوره تبدیل کرده بود. او در تدوین و نهائی کردن نوشتۀ رفیق مسعود احمدزاده «مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک» نقش داشت. هر چند قبل از آن که واقعۀ‌ سیاهکل اتفاق افتد، در ارتباط با یکی از محافل اطراف خود بازداشت شده بود، اما با آشکار شدن روابط با حلقۀ اصلی فدائیان خلق، به بیرحمانه ترین شکل توسط ساواک شکنجه شد. ایستادگی او در برابر شکنجه گران زبانزد همه بود.

بیژن هیرمن‌پور تا آخرین لحظه در حقانیت راهی که برگزیده بود تردیدی نداشت و تا آخرین نفس، بر اهمیت مبارزه در راه آزادی و عدالت اجتماعی تاکید داشت. او انسانی توانا، در عین حال بی مدعا بود. به چپ بودن و مارکسیست و کمونیست بودن خود افتخار می کرد. شکست های چپ خللی در اراده اش ایجاد نکرده بود. او سال ها پیش، به دوستی نوشته بود که «نترسیم از این‌که بگوئیم کمونیستیم. افتخار کنیم به کمونیست بودن، به چپ بودن. ولی فقط به گفتن اکتفا نکنیم. بکوشیم محتوایِ زنده و بالندۀ مارکسیسم را در تمامِ عرصه‌هایِ زندگیِ خود ـ چه خصوصی، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه هنری/ فرهنگی ـ به‌کار گیریم و نشان بدهیم» او در زندگی خود همواره چنین بود.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) فقدان بیژن هیرمن‌پور، چهرۀ‌ اندیشمند چپ نوین ایران را به  همسر گرامی و همراه سالیان زندگی اش رفیق شهین حشمتی، و پسرشان آرش، یاران و همراهان او در جنبش فدائیان خلق و چپ ایران تسلیت می گوید. یاد رفیق بیژن عزیز و دوست داشتنی هم چون یاد هم‌سنگران پرآوازه اش در تاریخ جنبش چپ ایران ماندگار خواهد بود!

 ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۳ سپتامبر ۲۰۱۸

افزودن نظر جدید