سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش، شیعی گری پیروز عدم موفقیت خویش!

در محیط سیاسی نروژ یکی از نقطەنظراتی کە در میان بخشی از صاحب نظران در مورد سوسیال دمکراسی مطرح می شود این است کە سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش است!

اگر این جملە را کمی بشکافیم، منظور این است کە رفاە بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر، منجر بە گرایش بە ارزشهای لیبرالی و فردی می شود.

در میان ایدەئولوژیهای متفاوتی کە در جهان وجود دارند، شاید سوسیال دمکراسی تنها ایدەئولوژی ای باشد کە قربانی موفقیت خود در بنیان گذاری یک جامعە رفاە بودە است. باقی ایدەئولوژی ها قربانی عدم موفقیت خود بودەاند.

اما کماکان یک ایدەئولوژی وجود دارد کە درست برعکس سوسیال دمکراسی، پیروز عدم موفقیت خود بودە است، کە آن هم ایدەئولوژی شیعی گری حاکمان ایران است.

چهل سال است کە این ایدەئولوژی تنها در عدم موفقیت خود است کە توانستە ادامە بە حیات خود بدهد. تنها، هدفی اعلام شدە توسط بنیانگزاران آن بیابید کە رژیم بدان نائل شدە است تا بتوان این ادعا را باطل کرد!

و این چنین در دو محیط با دو باکگراوند و فرهنگ جدا، ایدەئولوژی ها می توانند بشیوە کاملا جدا عمل کنند.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.