عشق بازی ترامپ

با حملە مشخص ترامپ بە جهانی شدن و تاکید او بر ناسیونالیسم، و اخیرا ادعای او در خصوص عشق میان او و رهبر کرە شمالی، بوضوح مشاهدە می شود کە رئیس جمهور آمریکا در پی ایجاد بلوک نوینی در دنیاست کە علاوە بر کشورهائی مانند اسرائیل و عربستان، کشورهای جهان سومی دیگری مانند کرە شمالی وجود دارند کە اگر آمریکا موفق شود این گونە کشورها را بخود جلب کند، بعلت ظرفیت بالای بازار و اقتصادشان در جذب سرمایە، می توانند شرایط نوینی را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی برای ایالات متحدە رقم بزنند. و ایران هم درست در همین لیست سردمداران ناسیونالیست آمریکا قرار گرفتە است.

بازی، هم مضحک، هم تازە و هم خطرناک می نماید. مضحک آنجا کە عشق مطرح می شود، تازە، آنجا کە ادبیات زبانی و فرهنگ نوینی در سیاست (و نە اجبارا بە معنای پیشرفتە) پا می گیرد، و خطرناک چرا کە معلوم نیست ترامپ از چە طریقی می خواهد سیستمهای سیاسی ای را بە هم نزدیک کند کە بسیار متفاوتند. اگرچە می توان حدس زد کە او در رویای دفن دمکراسی لیبرال آمریکا هم هست.

باید اقرار کرد کە جهان بعلت رفتارها و سیاست های غریب ترامپ و تیم او کە بی گمان اتاق های بیشمار فکری، آنان را همراهی و هدایت  می کنند، در آستانە چرخشی قرار گرفتە کە خوانش دقیق آن مشکل است.

ترامپ برای دفن چند جانبە گرائی و رقبای خود چە در غرب و چە در شرق، مستعد عشق بازی با شیطان هم است. کیم جونگ اون، فعلا اولین معشوقە مورد ادعای اوست.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.