تداوم اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان نقش برجسته معلمان زن در اعتصاب و تحصن

تحصن و اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان وارد دومین روز خود شد. اين اعتراضات نه فقط از پشتیبانی دانش آموزان و دانشجویان، بلکه از حمايت فعالان حقوق زنان و نیز نهادهای مدنی از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سازمان های سیاسی نیز برخوردار شده است. شعار "معلمان: شما تنها نيستيد" در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب وسيعی داشت.

بدنبال دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، هزاران معلم روز یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ مهرماه، به اعتصاب و تحصن پیوستند. این حرکت سراسری در اعتراض به گرانی، تورم و پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت زدایی از آموزش و پرداخت بخشی از مخارج آموزشی توسط والدین بود. یکی از خواست های معلمان و فرهنگیان، آموزش رایگان است. معلمان ما بیش از هر کسی می دانند که در جامعه ای که تبعیض در آن بیداد می کند، محرومیت کودکان و نوجوانان از تحصیل، چه تاثیری در آینده آنها می تواند داشته باشد. امروز نه فقط بسیاری از کودکان کار از تحصیل محرومند، بلکه آنهایی نیز که هنوز پایشان به خیابان برای کار نرسیده است، به جهت عدم توانائی پرداخت بخشی از هزینه تحصیل توسط والدین خود، از ادامه تحصیل محروم می شوند.

جای خوشحالی است که معلمان زن در این حرکت اعتراضی حضور گسترده ای داشتند. اين حضور نشان از احساس مسئولیت زنان معلم در رسیدن به حقوق بر حق خویش است. این امر در شرایطی که لایحه”حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها"، بجای مجلس به قم می رود و مبارزات زنان برای تامين اولیه ترین حق برای آزادی پوشش تا برابری در مقابل قانون همچنان با سرکوب و بازداشت و حکم های طویل المدت برای فعالین زن و موکلان آنها همراه می شود،  بیش از پیش معنا پیدا می کند. در کشور ما سال هاست که تعداد دانشجویان زن و نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از مردان است، اما آنها در بسیاری از رشته ها امکان داشتن شانس برابر با مردان را برای دستیابی به مشاغل ندارند. آموزش و پرورش جزو نادر رشته هایی است که به دلیل کمبود نیروی آموزشی، زنان توانسته اند حضور خود را به رژیم ضد زن تحمیل کنند و نشان دهند که نقش آنان بسیار فراتر از همسر و مادر است و آنها با سهم بیش از ۵۰ درصدی خود در آموزش و پرورش، تاثیری تعیین کننده در اجتماع و نیز در تربیت نسل آینده دارند.

دیروز و امروز معلمان با اعتصاب و تحصن، اعتراض خود به ادامه بازداشت فعالان صنفی و معلمین از یکسو و خواست برخوردار شدن از تشکل های مستقل خود را بار دیگر اعلام کردند و نشان دادند که تهدید و ارعاب و ادامه بازداشت ها، از جمله بازداشت محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بجنورد در روز یکشنبه، نمی تواند تزلزلی در اراده آنها در رسیدن به خواست های برحق شان ایجاد کند. آنها نشان دادند که علیرغم فشار و سرکوب و محدودیت ها، ساکت نخواهند نشست و برای رسیدن به خواست های خود، به مبارزه و اعتراض برای دستیابی به حقوق برحقشان ادامه می دهند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پشتیبان مبارزه شجاعانه معلمان برای دسترسی به خواست های خود است و از همه هم وطنان، نهادهای مدنی و نیروهای مترقی و مبارز و می خواهد که با ادامه پشتیبانی خود از خواست معلمان و درج و پخش اخبار این مبارزات، آنها را در رسیدن به خواست های خود یاری رسانند.

 

۲۳ مهر ۱۳۹۷ (۵ اکتبر ۲۰۱۸).  

 

 

 

افزودن نظر جدید