اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بدین وسیله، به آگاهی همهٔ یاران، دوستان، فعالین سیاسی و مردم ایران می‌رسانیم که کنگرهٔ شانزدهم سازمان از نیم‌روز آدینه، ۲۰ مهر تا عصر یک‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) در آلمان برگزار شد و با تمرکز بحث و گفتگوها حول دستور محوری کار خود، با موفقیت کارش را به پایان رساند.

موضوع محوری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پرداختن به بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) و تصمیم‌گیری پیرامون چند و چون کنش‌گری سازمان در بازهٔ زمانی پس از کنگرهٔ شانزدهم بود. شورای مرکزی پانزدهم سازمان به منظور تصمیم‌سازی در این باره کمیسیونی را تشکیل داده بود. کار چندین‌ماههٔ کمیسیون، بحث و گفتگوهای گستردهٔ درون سازمانی در چند ماه گذشته و کار فشردهٔ کميسيون منتخب کنگره، امکان تصویب قراری را مهیا کرد که به زودی به پیوست گزارش تفصیلی کنگرهٔ شانزدهم سازمان انتشار خواهد یافت.

یک‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی)

هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

از قدیمی ها به یادگار رسیده که پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است. علت اینکه رسانه های چپ بخصوص اخبار روز برگزاری کنگره 16 را پوشش ندادند چه بوده ؟ اخبار روز از جمله رسانه های چپ طرفدار فدائی بود که گزارش حین برگزاری کنگره های سازمان اکثریت را منتشر می کرد که متاسفانه گزارش حین کنگره 16 جای خالی آن محسوس بود. دوم اینکه علت تاخیر گزارش برگزاری چه بوده است. در حالی که کنگره 16 22 مهر پایان می یابد چرا گزارش کلی برگزاری کنگره در 30 مهر یعنی بعد 8 روز منتشر می شود و چرا هنوز بعد از 4 روز وعده انتشار جزئیات برگزاری کنگره و قرار مصوب کنگره را منتشر نمی کنید. نکند کنگره دستاورد قابل ملاحظه ای نداشت