تجدید تحریم ها را محکوم می کنیم! راه مقابله با تحریم های آمریکا، تامین حق حاکمیت مردم بر کشور است!

دولت آمریکا در چارچوب بازگشت تحریم ها، بیش از ۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی، از جمله ۳۰۰ مورد جدید که بخش حمل و نقل، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند، به مرحله‌ی اجرا گذاشته است و در تلاش است که استخراج و صدور نفت را به عنوان منبع اصلی درآمد کشور به شدت کاهش دهد. در این چارچوب، آمریکا بیش از ۷۰‌ مؤسسه و نهاد مالی ایران و شرکت‌های داخلی و خارجی تابعه‌ی آن‌ها را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بازگرداندن تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا و تشدید آن ها با مخالفت سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و بسیاری از کشورها، از جمله همسایگان ایران روبرو شده است، تنها دولت دست راستی اسرائیل آشکارا از این اقدام علیه کشور ما حمایت و ابراز خشنودی کرده است. 

 دولت ترامپ می‌خواهد با محاصره‌ی اقتصادی، حکومت جمهوری اسلامی را در برابر خواست های خود به تسلیم وادار کند، اما فشار این تحریم ها، قبل از همه‌، بر دوش مردم کشور ما سنگینی می کند. دوران سخت و دشواری در انتظار کشور ما است. تحریم های آمریکا از سوئی باندهای قاچاق ارز و بازار سیاه را نیرومند تر کرده و زمینه و توجیه سرکوب را بیشتر می کند، از سوی دیگر وضعیت زندگی و ادامه‌ی حیات مردم را بیش از پیش به مخاطره انداخته، اقتصاد کشور را هر چه بیشتر فلج کرده، بیکاری، فقر و فلاکت را گسترده تر، دسترسی به مایحتاج ضروری از قبیل دارو و درمان را دشوارتر می کند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اقدام دولت آمریکا در خروج از برجام و تجدید تحریم‌ها و تشدید آن ها را محکوم می‌کند.

  اکنون کشور ما وارد آزمون دشواری شده است. مردم علاوه بر تحمل مصائب یک دیکتاتوری مذهبی، بار گران تحریم های اقتصادی و سیاسی را نیز باید بر دوش بکشند. از یک سو  بزرگ ترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا به همراه متحدان منطقه ای خود عزم جزم کرده است که با توسل به هر وسیله‌ای حتی ویرانی اقتصاد و زیرساخت های کشور حرف خود را به کرسی بنشاند، از سوی دیگر، با حکومتی مواجه است که با سیاست‌های مخرب خود طی چهل سال گذشته، زمینه ساز وضعیت فعلی شده‌است. 

 تردیدی نیست که فشار دولت امریکا به کشور و مردم ایران مدعیان را دوباره به صحنه فرابخواند و بازار نجات کشور دوباره داغ شود و این بار موج سواری بر تحریم‌های جدید رونق تازه ای بگیرد؛ از «شاهزاده»ی قدیم تا جریان‌های دست پخت دولت های خارجی وارد صحنه شوند و به امید موفقیت محاصره‌ی اقتصادی کشور، خواب زمامداری بر ویرانه های آن را ببینند.

 راه نجات کشور از تحریم‌های اقتصادی، تنش و تهدید در عرصه‌ی بین المللی، نه تسلیم در برابر زورگوئی های دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آن و امید بستن به سرنگونی جمهوری اسلامی بر اثر این تحریم ها، نه افتادن در دام دفاع از جمهوری اسلامی و سیاست های مخرب آن، بلکه اعمال فشار و مبارزه‌ی جامعه علیه جمهوری اسلامی برای تغییر ساختار سیاسی موجود و سپردن زمام امور به دست منتخبان مردم است.

 حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که راه مقابله با خطراتی که کشور ما را تهدید می‌کنند، پایان دادن به استبداد مذهبی، برچیدن جو اختناق و سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی، گشودن راه مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت منتخب شهروندان کشور است. چنین دولتی می تواند با اتکاء به مردم از حقوق آنان دفاع کند و  به تحریم و انزوای سیاسی کشور پایان دهد.

 

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۶ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

افزودن نظر جدید