تحریم ها و پیامدهای آن

موضوع:  تحریم ها و پیامدهای آن
سخنرانان : بهروز بیات ، رضا علوی
زمان : یکشنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی ، ۲ بعدازظهر بوقت شرق امریکا و کانادا ، ساعت ۱۰.۳۰شب به وقت تهران
مکان :  اتاق پالتاک
Asia and Pacific - Iran-left-party-fadAiyan-e-xalq
بخش: 

افزودن نظر جدید