کاک محسن سلامی از میان ما رفت

کاک محسن سلامی، یکی از یاران قدیمی سازمان ما در سالهای ٥٩ و ٦٠، پس از دو دهە مقاومت علیە پیامدهای مریضی سکتە مغزی و بیماری کلیوی در تاریخ ٢٨ آذرماە تسلیم بە مرگ شد و زندگی را در سن ٦٢ سالگی بدرود گفت. او انسانی شریف و اجتماعی بود، و در میان مردم از جایگاە و احترام خاصی برخوردار بود.

ضمن تسلیت بە خانوادە رفیق محسن و مردم شریف بانە، یاد او را گرامی می داریم و بر مزار او دستە گلی از وفا و قدردانی می نهیم.

دبیرخانە سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٠ دسامبر ٢٠١٨

بخش: 

افزودن نظر جدید